Wij zoeken lid voor de Raad van Toezicht

logo welzaam

Welzaam Vleuten De Meern zoekt:

lid Raad van Toezicht

Sociaal Makelorganisatie Welzaam is de buurtverbinder van Vleuten-De Meern. We zijn één van de vijf sociaal makelorganisaties in Utrecht en voeren, in opdracht van de gemeente, het welzijnswerk nieuwe stijl uit. Welzaam ondersteunt en legt verbindingen, ook tussen organisaties, met als doel dat iedereen met plezier kan wonen in Vleuten-De Meern. Zo maken we kleine kringen groot. We zijn er voor iedereen in de wijk: voor mensen die zelf iets willen organiseren en voor mensen die op zoek zijn naar ondersteuning van buurtgenoten.
Welzaam is een stichting. Het bestuur bestaat uit de directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht met drie onbezoldigde leden. Het team bestaat uit 15 – 18 sociale professionals. Daarnaast werkt Welzaam met stagiaires en vrijwilligers om het werk uit te voeren.Samen met twee andere sociaal makelorganisaties (Me’kaar en Vooruit) deelt Welzaam een aantal ondersteunende diensten. Welzaam werkt conform de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en de daaruit voortvloeiende reglementen RVT en RVB.Welzaam is een financieel gezonde organisatie die haar inkomsten hoofdzakelijk uit gemeentelijke subsidies betrekt.

Op korte termijn zoekt de Raad van Toezicht, wegens vertrek van een van haar leden, een nieuw lid.

Taken

 • De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Welzaam en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde.
 • De RVT keurt al dan niet besluiten goed van de directeur-bestuurder zoals bepaald in de statuten.
 • De RVT volgt alert en kritisch het functioneren van Welzaam en van de directeur-bestuurder, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van Welzaam.
 • De directeur-bestuurder bespreekt met de RVT de strategische ontwikkelingen en implicaties hiervan voor de meerjarenstrategie en de daarbij behorende raming.
 • De RVT vergadert 5 – 6 keer per jaar. Daarnaast is er contact met de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en neemt de RVT incidenteel deel aan een gezelligheidsbijeenkomst met het team.

Profiel

 • Het nieuwe bestuurslid heeft een achtergrond in het bedrijfsleven, een sociale onderneming of is ZZP-er.
 • Van het nieuwe lid wordt verwacht dat hij/zij enige ervaring heeft in bestuurlijke functies of als lid van een Raad van Toezicht.
 • Het nieuwe lid van de RVT wordt gezocht in het Vinexdeel van Vleuten-De Meern.
 • Welzaam streeft naar diversiteit binnen de organisatie (leeftijd, sekse, culturele achtergrond, genderidentiteit e.a.). De beide zittende leden van de RVT zijn vrouw. Kandidaten die menen in dit opzicht toegevoegde waarde te hebben worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Procedure

 • Voor informatie over Welzaam, de statuten, Governancecode en andere zaken kunt u terecht bij de directeur-bestuurder.
 • Kandidaten worden verzocht hun belangstelling duidelijk te maken door het toesturen van een CV en een korte motivatie.
 • Kandidaten zullen benaderd worden door de voorzitter, mw. Gerda Oskam, voor een oriënterend gesprek.
 • Op uitnodiging van de voorzitter zullen (1 of meerdere) kandidaten een kennismakingsgesprek hebben met de RVT waarna een keuze en een voordracht wordt gedaan voor 1 van de kandidaten.

Informatie
Nardie Eijsberg, directeur-bestuurder: nardieeijsberg@welzaamutrecht.nl
06 – 42 41 56 54

Reacties
Raad van Toezicht Welzaam t.a.v. mw. Gerda Oskam: gerdaoskam@gmail.com
06 – 54 27 76 66

Rosa Draaisma

Rosa Draaisma

communicatie-adviseur bij Welzaam Vleuten- De Meern
rosadraaisma@welzaamutrecht.nl
030-30 20 696
Rosa Draaisma
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather