Auteur: Aster Blaauboer

Over Aster Blaauboer

06-81 31 86 32 asterblaauboer@welzaamutrecht.nl

Free runnen

De afgelopen maanden hebben vier jongens, met begeleiding van een sociaal makelaar en van JoU een Freerun project georganiseerd. Als afsluiting hebben zij op 26 oktober een groot Free run evenement georganiseerd, waarbij ze les gaven aan andere kinderen/jongeren. De jongens hebben zelf een plan geschreven, financieel plan gemaakt, poster ontworpen en zaal gehuurd. Het evenement is gesponsord door het IkBenGeweldig fonds. Op 2 januari volgt nu een vervolg.
Aan het begin van de dag in oktober gaven de jongens een presentatie aan ouders/kinderen/buurtbewoners/wijkagenten, waarbij ze uitlegde wat Freerunnen is en wat het zo leuk maakt en natuurlijk ook hoe je veilig kan Freerunnen. Daarna gaven ze twee workshops .
UindeWijk maakte een verslag.
Omdat dit z’n groot succes was organiseren de jongens, Welzaam en JoU een tweede evenement op 2 januari 2019, waarbij weer 2 workshops worden gegeven aan kinderen/jongeren.

Verzelfstandiging speeltuinen

Vleuten-De Meern heeft twee buurtspeeltuinen: De Albatros in Vleuterweide en De Balije in Veldhuizen/De Meern. Op dit moment zorgen sociaal makelaars van Welzaam samen met vrijwilligers en buurtbewoners voor het sociaal beheer en een veilige en goede sfeer. Vanaf 1 januari neemt bewonersorganisatie Stichting Union Breed (SUB) deze verantwoordelijkheid over en zullen beide speeltuinen verzelfstandigen. SUB is al op veel plekken actief in de wijk. 

Het is het beleid van de gemeente Utrecht om bewoners meer eigenaarschap te geven over speeltuinen in hun eigen wijk. Daarom heeft Welzaam de afgelopen jaren gezocht naar bewoners die de speeltuin willen verzelfstandigen. SUB wil die rol op zich nemen. SUB is al jaren betrokken bij allerlei activiteiten in de buurt en bij het medebeheer in de buurtcentra.

SUB heeft al een team van 18 vrijwilligers, die op dit moment worden ingewerkt op de speeltuinen. Daarnaast zal SUB twee betaalde pedagogische medewerkers aannemen. Sociaal makelaars zullen ook in het komende jaar nog regelmatig te vinden zijn in de speeltuinen.

Wil je hier meer over weten? Stel je vragen aan sociaal makelaars Saida Marouf of Aster Blaauboer

Dit artikel verscheen in de vrijwilligersnieuwsbrief van september 2018

Boink Reünie, geen generatiekloof maar verbinding!

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind vorig jaar plaatste ik, als sociaal makelaar bij Welzaam, dit artikeltje in de media met de titel ‘De laatste Boink. Ooit’. En ik moet zeggen, dat deed een beetje zeer. Want bij de Vleutense kinderdisco Boink was ik ook ooit jeugdvrijwilliger en na 20 jaar was het eind in zicht. Het bracht herinneringen boven. Dus als voormalig vrijwilliger van de Schakel, niet als sociaal makelaar, organiseerde ik met 2 andere oud-vrijwilligers op 1 dec jl. een reünie waarbij wij alle vrijwilligers opriepen van de Boinkdisco van de afgelopen 20 jaar.

Zoals je kunt zien op de foto was het een geslaagde avond met veel gezelligheid waar goed kon worden bijgekletst over vroeger en nu.

Daar stond ik weer met mijn vrienden slingers op te hangen in De Schakel. Ik had het stiekem gemist. Als tieners kregen wij van de beroepskracht toendertijd steeds meer verantwoordelijkheden en later het vertrouwen om zelf de boel te draaien. Om zo te ontdekken waar onze talenten lagen door steeds een beetje meer zelf te doen en daarmee iets voor een ander. Voor al die kinderen die elke vrijdagavond zenuwachtig, vers in de gel of lipgloss, in de rij stonden omdat ze naar een echte disco gingen. Ook voor die pre-pubers was de disco een ‘oefenplek’. Andere kinderen ontmoeten, erbij horen, wat zijn je grenzen en waar liggen je talenten.

Wat de Boink opgeleverd heeft, kun je eigenlijk niet meten. We kunnen zeggen gemiddeld 80 bezoekers in de leeftijd van 9-12 jaar ontmoetten elkaar 10 keer per jaar en dat 20 jaar lang. Daar hebben meer dan 40 vrijwilligers aan gewerkt. Enzovoort. Dat is tastbaar. Niet zo tastbaar en misschien nog wel het mooist zijn die ontstane verbindingen en relaties die na 20 jaar op een reunie naar boven komen. Dat er een nieuwe generatie sociaal werkers uit de vrijwilligersgroep voortgekomen is. Vrijwilligers zijn met elkaar getrouwd en hebben nu kinderen samen. Een aantal Boinkdj’s zijn inmiddels dj van beroep of licht & geluidtechnicus. Sommigen doen nog steeds vrijwilligerswerk in het bestuur van een Vleutense stichting bijvoorbeeld en men weet elkaar nog steeds te vinden in het buurtcentrum.

Of het nou een disco is of een andere buurtactiviteit, het is geen doel op zich. Het is een middel tot laagdrempelige ontmoeting, elkaar kennen, verbinding met elkaar en de buurt, het vormen van een netwerk. Een buurtcentrum en meedoen aan activiteiten is daar nog steeds belangrijk voor.

Daar is de sociaal makelaar als verbindende factor. Die jong en oud ondersteunt in het zelf ondernemen van activiteiten voor de buurt.

En de reünie heeft ook weer wat opgeleverd. 1 Reünie met 30 bezoekers heeft geleid tot een gezellige avond, hernieuwde ontmoetingen en het voornemen van 1 reünie van de reünie in december 2018.

Meer informatie of zelf een initiatief starten? Neem contact op via asterblaauboer@welzaamutrecht.nl

Geschreven door: Sandra Willemsen & Aster Blaauboer

De laatste Boink

Oudere kinderen willen ook spelen

Aan de Vedergraslaan in Vleuterweide komt een bijzondere speelplaats . Eentje waarover de Kinderraad Vleuterweide een advies heeft uitgebracht. Zij hebben veel invloed gehad op welke speeltoestellen er komen. De kinderen kunnen hier klauteren en worden fysiek uitgedaagd. “In de wijk zijn al wipkippen en glijbaantjes genoeg.”, vindt De Kinderraad Vleuterweide.

In september bood de Kinderraad al een petitie aan, aan wethouder Geldof. Samen met Heleen Vetten van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern kozen de kinderen van de ‘bovenbouw’ van de basisscholen wat zij wèl willen. Er komt een ‘wiebelbrug’ in plaats van een draaimolentje. Maar ze vinden het ook belangrijk dat de speeltuin voor de wat jongere kinderen interessant is. Dus komt er ook een duikelrek en een dubbele schommel. “Kinderen van zo veel mogelijk leeftijden moeten zich thuis voelen in deze speeltuin,’ zegt de Kinderraad.

Kinderraad
De basisscholen uit Vleuterweide zijn vertegenwoordigd in de Kinderraad. De kinderen in de raad zijn democratisch gekozen in de groepen zeven van RK-basisschool de Twaalfruiter, Obs Vleuterweide en Jenaplanschool Zonnewereld. Ook de verschillende BSO’s in de wijk worden door de Kinderraad vertegenwoordigd. Angélica Sluijter coördineert vanuit haar werk als coördinator van de Brede School, samen met Aster Blauuboer van Welzaam de Kinderraad. Angélica: “De stem van kinderen is heel belangrijk. Dit is een mooi voorbeeld van hoe er concreet iets gedaan wordt met hun ideeën en wensen.”

Vervelen
Er waren al signalen dat kinderen van 10 tot 14 jaar in de wijk zich vaak vervelen. De speelplekken die er in de wijk zijn vinden ze saai. Op zich zijn er best veel speelplekken en vooral voor de kleinere kinderen is er voldoende aanbod. Aan wipkippen, glijbaantjes en houten huisjes is er geen gebrek. Maar fijne, veilige en leuke speelplekken voor kinderen uit de ‘bovenbouw ‘zijn haast niet te vinden.
Ook zeggen de kinderen uit de Kinderraad dat ze als bovenbouwers in de openbare speelruimte vaak weggestuurd door ouders met kleine kinderen of weggepest door oudere (hang-) jongeren. De kinderen hebben het gevoel alsof ze er niet bij horen en ze nergens terecht kunnen. Dit terwijl de behoefte aan een ‘eigen’ plek steeds groter wordt.

Initiatievenfonds
De speelplaats voor oudere kinderen kan er komen mede door het Initiatievenfonds van de gemeente. Angélica Sluijter heeft hiervoor namens de Kinderraad een plan ingediend bij Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Mag ik de speeltuin afhuren voor een kinderfeestje?

 

Met regelmaat vragen ouders mij of ze de speeltuin ( Speeltuin de Albatros en/of Speeltuin de Balije ), met name de binnenruimte, mogen afhuren om er het feestje van hun kind(eren) te vieren. Het antwoord daarop is nee, maar…

Natuurlijk mag je met je verjaardagsgasten tijdens reguliere openingstijden gewoon gezellig langskomen om te spelen net zoals andere kinderen/ ouders uit de buurt. Andere buurtbewoners blijven dan welkom. Want daar zit t ‘m in. De speeltuin is bedoeld om voor iedereen uit de buurt toegankelijk te zijn. Om er te spelen, andere buurtbewoners te ontmoeten of een buurtinitiatief te ontplooien. Privégebruik van de speeltuin past daar niet bij. Ook niet buiten die openingstijden. Daar zijn commerciële (horeca)gelegenheden voor.

De speeltuin kan wél tijdens en buiten reguliere openingstijden gebruikt worden voor activiteiten die ten goede komen aan de buurt en waar geen commercieel belang achter zit. Denk aan een vrijwilligersvergadering van een stichting die de jaarlijkse vakantieweek organiseert of een buurtvader die met een maandelijkse papacafé is begonnen. Ook kunnen professionele organisaties zoals Taal Doet Meer de ruimte gebruiken. Zij hebben vrijwillige taaldocenten die 2 ochtenden in de week Nederlandse taalles geven aan anderstalige buurtbewoners. Of het jongerenwerk van Stichting JoU met een huiskamerproject voor tieners in de avonduren.

Elke activiteit is uniek. De één voor de hele buurt, de ander voor een meer specifieke doelgroep. Afhankelijk van de aard maken we afspraken. Soms is dat een tegenprestatie. Zo heeft een groep bewoners van een bepaalde straat in Veldhuizen eens ´s avonds vergaderd in de Balije over een straatfeest. Daar heeft de rest van de buurt niet zo veel aan. In ruil daarvoor hebben zij zich vrijwillig ingezet bij de organisatie van een speeltuinzomerfeest waar de buurt wel weer wat aan heeft. Of kregen we van een van de basisscholen nieuwe schepjes en emmertjes omdat zij met alle klassen langs kwamen voor hun meesters en juffendag.

Kom je spelen met een grote groep? Het is handig om dat (vooraf) even door te geven aan de buurtbewoner of sociaal makelaar die die dag de speeltuin opent.
Zelf een buurtactiviteit organiseren? Loop gerust eens binnen of neem contact op met Aster Blaauboer, sociaal makelaar via asterblaauboer@welzaamutrecht.nl

Sociale duizendpoot gezocht!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij sociaal, houd je van de levendigheid die kinderen met zich mee brengen en lijkt het je leuk om je voor enkele uren op vrijwillige basis in te zetten voor de opening van één van de twee buurtspeeltuinen in Vleuten De Meern? Dan zijn wij op zoek naar jou! Samen zorgen we ervoor dat de buurtspeeltuinen geopend kunnen zijn voor de kinderen uit de buurt. Als speel- en ontmoetingsplek waar ook ouders en andere buurtbewoners zich thuis voelen.

De buurtspeeltuinen zijn elke dag open. Dagelijks enkele uren na schooltijd en s’middags op weekenddagen. De buurtspeeltuinen hebben een buitenspeelruimte met speeltoestellen, zand, water, fietsjes en daarnaast een knus speeltuingebouw, het ‘honk’. Voor kinderen, ouders en andere bewoners zijn de speeltuinen dé ontmoetingsplek in hun buurt. Het creëren van een huiselijke sfeer, contact met andere bewoners/ vrijwilligers, genieten en plezier hebben staan voorop. Werken in de speeltuin is dan ook dankbaar werk.

Vrijwilligerswerk doe je niet alleen. Naast contact met andere vrijwilligers word je ondersteund door een vaste sociaal makelaar van Stichting Welzaam. Daarbij is de mogelijkheid (vreedzame) training te volgen en ontvang je indien van toepassing onkostenvergoeding. Aansprakelijkheid is geregeld via de Domstadpolis van de gemeente Utrecht.

Ben jij die sociale duizendpoot die (een van) deze speeltuinen kan versterken en ben je minimaal 1 middag per week beschikbaar? Dan kun je contact opnemen met Aster Blaauboer, sociaal makelaar via asterblaauboer@welzaamutrecht.nl of 06-81318632. www.welzaamutrecht.nl

Hoe overleef ik: de speeltuin?

Buurtspeeltuin De Balije is mijn uitvalsbasis als sociaal Makelaar Jeugd in Vleuten-De Meern. Ik ontmoet er kinderen, tieners, (groot)ouders en andere buurtbewoners die ik ondersteun in wat zij nodig hebben voor hun buurtinitiatieven. Ook jij kunt in de speeltuin terecht met een initiatief voor de buurt! Maar…slaat de twijfel toe bij de gedachte zelf iets te ondernemen in de speeltuin? Herkenbaar! Want de kinderen zetten de boel op stelten. Maar geloof me, het is leuk en gezellig! Om de twijfel weg te nemen heb ik voor jou 5 praktische tips om de speeltuin te overleven!

Geloof ze niet. Nooit. Van Aster mogen we altijd wel naar zolder! …Je twijfelt, maar geloof ze niet. Nooit. Want van Aster mag dat ook niet. Slimmerikken… Net als playstationen en op het dak zitten. Laat je niet gek maken! En als ze van jou wel op de playstation mogen, prima! Jij bent jij en ik ben ik. Maak dus vooral ook je eigen regels! Altijd goed.

Verwacht het onverwachte. Mijn broertje heeft gepoept voor de ingang van het speelhuisje, kijk daar! …Je denkt nog even dat het een schattig keuteltje is. Geef de moed niet op wanneer ouders nergens te bekennen zijn. Pak een wegwerphandschoen en wc-rol. Hop, alles in de kliko. Vergeet het daarna. Of verwerk het door erover te schrijven in een blog. Het kan zijn -dit is ook echt gebeurd- dat het geen 4 jarige is maar een 13 jarige. In dat geval lekker zelf laten opruimen!

Doe zelf iets onverwachts. Tieners, brandlucht en verschroeide flyers achter de bank.  …Je bent even bang dat de speeltuin afbrand. Om uitslaande brand te voorkomen zeg je dat fikkie steken mag. Ja, echt! Maar alleen buiten in een vuurkorf, tijdens de jongensclub, met de nodige emmers water er bij. Resultaten uit het verleden bieden natuurlijk geen garanties voor de toekomst…het blijven tieners. Maar het spannende was er met de toestemming af, de brandlucht daarna ook.

Kom eens op de koffie. Het gaat er niet om wie je bent maar wie je kent… Oké, een twijfelachtige tegelwijsheid maar gaat wel op in de speeltuin.  Want als bovenstaande praktische tips geen uitkomst bieden, kun je altijd nog dreigen dat je ‘het tegen Aster zegt’. Moet je opletten hoe snel je iets voor elkaar krijgt! Want ik ken hun moeders. Dat is mijn troef. Die troef kun jij ook achter de hand hebben. Gewoon door elkaar te leren kennen in de buurt!

Dóé gewoon! Je leest nog steeds mijn blog. Dan ben je vast nog steeds nieuwsgierig, kan niet anders!  Klik op onderstaande link. Het brengt je naar de Welzaamwebsite waarop je onze Buurtspeeltuin vrijwilligersvacature kunt lezen. Met andere initiatieven voor de buurt(speeltuin) kun je ook bij mij terecht. Ook als je nog twijfelt. Daar ben ik voor.

http://www.welzaamutrecht.nl/vrijwilligers-speeltuin-albatros-balije/

Up project week 3: jongeren op bezoek bij Lister

Ook vorige week zijn de jongeren van het Up project weer op pad gegaan om een vlog te maken met mensen in de buurt. Dit keer hadden de jongens een afspraak met de bewoners van Lister. Lister begeleidt mensen met een psychiatrisch en/of verslavingsproblematiek. De jongeren vonden het interessant om mensen met een psychische aandoening te ontmoeten en met ze in gesprek te gaan. Bekijk nu de vlog en het krantje van week 3.

up project mira media welzaam 2017 jong en oud vloggen samen

 

Up Project
Professionals, vrijwilligers, jonge en oude buurtbewoners van Vleuten-De Meern geven aan dat er een kloof is tussen jongeren en ouderen in de wijk. Behalve het leeftijdsverschil speelt er ook een cultureel verschil mee. In de praktijk merken we dat het toch lastig blijkt te zijn om het eerste contact te leggen. De twee groepen komen elkaar tegen, op straat, in de winkel, in het activiteitencentrum, maar hebben weinig direct contact. Er zijn vaak vooroordelen over en weer en er wordt soms overlast ervaren.

Om het contact tussen jongeren en ouderen te versterken gaat een groepje jongeren met een migrantenachtergrond op zoek naar ouderen in Vleuten-De Meern. Om elkaar te leren kennen, maken ze samen media, zoals samen vloggen. Het doel van dit project is om het contact te versterken tussen jongeren en ouderen. Ze zullen elkaars leefwerelden ontdekken, ervaringen/verhalen uitwisselen en samen de wijk nog beter leren kennen. En natuurlijk gaan ze ook op zoek naar de overeenkomsten in de wijk. Hoe kunnen ze samen hun buurt nog beter maken?

De bewoners hebben Mira Media en Welzaam gevraagd hen bij de ontwikkeling en uitvoering van het project te helpen. Welzaam zet zich in om de deelnemers te ondersteunen bij het project. Welzaam verbindt jongeren en ouderen met elkaar. Mira Media beschikt over de mediamiddelen die ingezet kunnen worden.

Bekijk hier de vlogs van week 1 en 2. 

Jong en Oud vloggen samen

Professionals, vrijwilligers, jonge en oude buurtbewoners van Vleuten-De Meern geven aan dat er een kloof is tussen jongeren en ouderen in de wijk. Behalve het leeftijdsverschil speelt er ook een cultureel verschil mee. In de praktijk merken we dat het toch lastig blijkt te zijn om het eerste contact te leggen. De twee groepen komen elkaar tegen, op straat, in de winkel, in het activiteitencentrum, maar hebben weinig direct contact. Er zijn vaak vooroordelen over en weer en er wordt soms overlast ervaren.

Om het contact tussen jongeren en ouderen te versterken gaat een groepje jongeren met een migrantenachtergrond op zoek naar ouderen in Vleuten-De Meern. Om elkaar te leren kennen, maken ze samen media, zoals samen vloggen. Het doel van dit project is om het contact te versterken tussen jongeren en ouderen. Ze zullen elkaars leefwerelden ontdekken, ervaringen/verhalen uitwisselen en samen de wijk nog beter leren kennen. En natuurlijk gaan ze ook op zoek naar de overeenkomsten in de wijk. Hoe kunnen ze samen hun buurt nog beter maken?

De bewoners hebben Mira Media en Welzaam gevraagd hen bij de ontwikkeling en uitvoering van het project te helpen. Welzaam zet zich in om de deelnemers te ondersteunen bij het project. Welzaam verbindt jongeren en ouderen met elkaar. Mira Media beschikt over de mediamiddelen die ingezet kunnen worden. Ook zetten Welzaam en Mira Media zich in om bewoners te ondersteunen bij het opzetten van digitale bruispunten in Vleuten-De Meern.

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste Boink. Ooit.

De Boinkdisco, een begrip in Vleuten en omstreken. En dat is niet zo gek. Al meer dan 20 jaar vindt er iedere maand een kinderdisco plaats. Vroeger in ‘t Vleutertje, tegenwoordig in het ‘nieuwe’ Schakelgebouw. Honderden kinderen zijn er door de jaren heen limbodansend, hakkend en jumpend groot geworden. Sommigen zijn doorgegroeid naar vrijwilliger. Maar ook vrijwilligers vliegen uit. Studies te volgen, carrières na te jagen. En dan is het best lastig om met maar een paar mensen toch iedere maand weer een te gekke disco neer te zetten. Daarom dus, de laatste Boinkdisco. Ooit. Op vrijdag 16 juni 2017 19:30 -21:30 uur voor 9 t/m 12 jr of groep 8. Het thema is een klassieker: hawai! En een klein kadootje, het is gratis. Maar Vol=vol.

Voor spontane Boinkdisco reddingsacties mail asterblaauboer@welzaamutrecht.nl