Auteur: Communicatie_PR

Over Communicatie_PR

pr.communicatie@welzaamutrecht.nl 030 30 20 676

Drukbezocht afscheid Welzaam

Afgelopen donderdag nam sociaal makelorganisatie Welzaam na vijf-en-een-half jaar afscheid van de wijk Vleuten-De Meern. Het werk wordt vanaf 1 januari 2019 voortgezet door DOCK, dat de meeste sociaal makelaars overneemt. Donderdag werd afscheid genomen van directeur-bestuurder Nardie Eijsberg, de Raad van Toezicht en meerdere medewerkers.

Meer dan 100 vrijwilligers, buurtbewoners en samenwerkingspartners waren aanwezig om afscheid te nemen van Welzaam en de vertrekkende sociaal makelaars. Het was niet alleen een afscheid: er werd ook vast vooruitgeblikt op het sociaal makelen vanaf 2019. Daarnaast mocht Welzaam de Roze Loper in ontvangst nemen, een keurmerk voor LHBTI-vriendelijke zorg- en welzijnsorganisaties. Welzaam is de vijfde welzijnsorganisatie in het hele land die dit keurmerk mocht ontvangen. De afgelopen jaren heeft Welzaam zich ingezet voor een wijk waarin iedereen zich thuis voelt en mee kan doen. Daarbij hadden ze speciale aandacht voor de zichtbaarheid en bespreekbaarheid van LHBTI. LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en interseksueel.

Wijkregisseur Louke Vissers interviewde vertrekkend directeur Nardie Eijsberg. Louke Vissers sprak lovende woorden over het werk van Welzaam in de afgelopen vijf jaar. Zij vertelde hoe Welzaam het sociaal makelen vorm heeft gegeven en een belangrijke rol innam als buurtverbinder in Vleuten-De Meern. Ook prees ze Nardie als directeur omdat ze het team de ruimte gaf om zich te ontwikkelen, wat tot goede resultaten leidde voor de wijk. Daarna interviewde Nardie de vertrekkende sociaal makelaars en leden van de Raad van Toezicht. Zij mochten vertellen wat ze zouden gaan missen en een tip meegeven.

Welzaam ontstond halverwege 2013 na een vernieuwing binnen het welzijnswerk. Het sociaal makelen was toen nog een nieuw en onbekend begrip. De afgelopen jaren hebben de sociaal makelaars zich ingezet voor een fijne, inclusieve en levendige wijk. Dat deden ze onder andere door het ondersteunen van bewonersinitiatieven; door het sociale beheer van drie buurtcentra en twee buurtspeeltuinen; het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het verbinden van bewoners, organisaties en professionals in de wijk. Het werk van Welzaam wordt vanaf 1 januari voortgezet door DOCK. De meeste sociaal makelaars en sociaal beheerders van Welzaam blijven in de wijk. De twee buurtspeeltuinen – de Balije en de Albatros- zullen verzelfstandigen en worden vanaf 1 januari beheerd door Stichting SUB.

Informatie-ochtend over valpreventie

Vitaal Oud worden organiseert op 4 december een gratis informatie-ochtend over valpreventie. Verschillende organisaties vertellen wat valpreventie is en welke mogelijkheden en risico’s er zijn. Ook worden er gezamenlijk wat oefeningen gedaan. De ochtend is van 10:00 tot 12:00 in buurtcentrum de Schakel in Vleuten-Dorp. Ouderen kunnen vanaf half tien binnenlopen.

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuiswonen. Dat is ook de algemene wens van velen. Het is daarbij belangrijk dat mensen actief blijven en voldoende mensen kennen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Ouderen kunnen tegen problemen oplopen, zoals een teruglopende gezondheid of mobiliteit. Zo zijn er best veel ouderen die regelmatig vallen of de angst hebben om te vallen. Voor een gedeelte kun je dat voorkomen. Dat is het onderwerp van de volgende informatieochtend: Valpreventie.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
Wat is valpreventie (Centrum voor Fysiotherapie)
Medicatie en valpreventie ( Apotheek Vleuten)
Fysiotherapie en valpreventie (Centrum voor Fysiotherapie)
Ergotherapie en valpreventie ( Zorgcentrum De Rijnhoven)
Valpolikliniek (UMCUtrecht)
Er is natuurlijk ook ruimte voor eigen vragen.

Deze ochtend van Vitaal ouder wordt georganiseerd door: Centrum voor Fysio- en manuele therapie Vleuten, Samen Vleuten, Welzaam, Wijkverpleegkundigen van De Rijnhoven, WIL in je buurt (WIL), en Netwerk Informele Zorg Utrecht NIZU

Oranje Fonds reikt Buurtcadeau uit in Vleuten

Het Oranje Fonds verrast Welzaam Vleuten-De Meern met een Oranje Fonds Buurtcadeau t.w.v. €3.000. In buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een organisatie met het Buurtcadeau. Zo hebben ook alle omwonenden langdurig profijt van de straatprijs.

Buurten zijn de haarvaten van de samenleving. Lokale organisaties waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten zijn van grote waarde voor de samenhang en veiligheid van Nederland. Vandaar dat het Oranje Fonds extra wil investeren in de buurt. Het Fonds doet dit op allerlei manieren. Het is betrokken bij Burendag en investeert in activiteiten en accommodaties.

Daarnaast verrast het Oranje Fonds in de buurten waar de Straatprijs valt, een lokale organisatie met het Oranje Fonds Buurtcadeau. Binnen de doelstelling van deze organisatie krijgen zij € 3.000 te besteden. Zo hebben niet alleen deelnemers van de Nationale Postcode Loterij profijt van de Straatprijs, maar ook andere omwonenden.

In Vleuten zijn ze erg blij met het Buurtcadeau. “Het buurtcadeau willen wij graag investeren in een piano. De wens voor een piano werd breed gedragen door bewoners en organisaties. In het buurtcentrum vinden veel verschillende activiteiten plaats, waarbij een piano veel zou toevoegen. Een voorbeeld daarvan is het maandelijkse Ciao Café, georganiseerd door vrijwillige buurtbewoners en organisaties in de wijk. Tijdens het Ciao Café ontmoeten mensen met en zonder een beperking elkaar en hebben een leuke avond,” aldus Rosa Draaisma van Welzaam Vleuten-De Meern.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het €30 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Nederlandse Loterij en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Op facebook staat een filmpje van de uitreiking. 

Wil in je buurt: administratie en regelingen

In Vleuten-De Meern wonen veel mensen die zich inzetten voor de buurt en hun buren. De verschillende initiatieven en netwerken zijn echter niet altijd even goed te vinden. Wil (Wijk informatie lijnen) helpt bewoners de weg in de wijk te (leren) vinden. Iedere maand vertelt Wil in deze column over een vraag die gesteld is.

Welke vraag kwam er deze maand binnen?
Wil krijgt regelmatig vragen over administratie en regelingen. Veel mensen zoeken hulp bij de administratie of bij het doen van aanvragen voor bepaalde regelingen. Soms is dat omdat mensen de taal niet machtig zijn. Of omdat aanvragen digitaal moeten, terwijl nog niet iedereen digitaal vaardig is.

Wie kan er helpen bij administratie?
Er zijn veel organisaties of vrijwilligers die kunnen helpen met administratie of bij aanvragen. Administratie Thuis Vleuten-De Meern, te bereiken via Wil, zijn getrainde vrijwilligers die kunnen helpen bij het bijhouden van de administratie. Ook de vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie helpen bij de administratie. Zij begeleiden ook mensen met betalingsachterstanden en schulden. Twee keer per maand is er op vrijdag in Leidsche Rijn een postsorteergroep, georganiseerd door het buurtteam.

En als een vrijwilliger niet genoeg is?
Als er sprake is van ernstige schulden of als een vrijwilliger niet de hulp kan bieden die nodig is, dan kunnen mensen terecht bij het buurtteam.

En als iemand wil weten wat voor regelingen er zijn?
Er zijn verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Denk bijvoorbeeld aan de U Pas, waarmee mensen sport of culturele activiteiten kunnen doen. Of kwijtschelding van de gemeentebelasting. Ook is er een regeling voor tegemoetkoming in de zorgkosten, voor mensen met hoge zorgkosten, bijvoorbeeld door handicap of chronische ziekte. Sociale raadslieden zijn wegwijzers op het gebied van regelingen. Sociaal raadslieden werken vanuit het buurtteam.

Extra spreekuur tegemoetkoming zorgkosten
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming zorgkosten? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? U kunt terecht op dinsdag 13 november van 10:00-12:00 in buurtcentrum de Pijler, Bovenpolder 80 in Veldhuizen – De Meern. Of op maandag 10 december van 10:00-12:00 in buurtcentrum de Schakel, Schoolstraat 11 in Vleuten.

Heeft u een andere vraag aan Wil?
Wil is iedere donderdag van 10-12 uur in de Cultuurcampus, Burchtpoort 16, Vleuterweide en elke dinsdag van 10-12 uur in De Pijler, Molenpolder 80, De Meern. Je kunt ook bellen, dagelijks van 09:00-11:00 op 030 677 31 31 of mailen naar info@wilinjebuurt.nl. Of kijk eens op www.wilinjebuurt.nl

Dag van de mantelzorg

 

Op zaterdag 10 november is het weer de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Het motto van dit jaar is ‘Mantelzorg mag een naam hebben’. Een breed thema waarin het erkennen en waarderen van mantelzorgers centraal staat. Op vrijdag 9 november zullen medewerkers en vrijwilligers van diverse organisaties in gesprek gaan met mensen op het winkelcentrum Vleuterweide, de Veldhof en Leidsche Rijn Centrum.

De vragen die we het winkelend publiek willen stellen zijn onder andere: Zorgt u voor een familielid of naaste? Kent u iemand die dit doet? Of juist verzorgd wordt? Krijgt u ondersteuning of hulp? We willen verder de mensen informeren over waar zij als mantelzorger terecht kunnen voor informatie of hulp.
Ook wordt er iets lekkers en iets gezonds uitgedeeld, gesponsord door de mensen van de Brazzerie van Abrona, Albert Heijn/Vleuterweide en de Plus/Veldhof. Zij ondersteunen deze actie van harte. De medewerkers die met de mensen in gesprek gaan zijn van de Buurtteams, Wijkverpleging (Careyn en Rijnhoven), sociaal makelaars van Welzaam. Steunpunt Mantelzorg Utrecht van U-centraal, WIL in je buurt en kwartiermakers.

Wijk Informatie Map op 50 locaties

 

Op bijna 50 locaties in Vleuten-De Meern kunt u sinds vorige week WIM vinden: de Wijk Informatie Map. Deze map bevat informatie over de activiteiten in de wijk, buurtcentra, vrijwilligerswerk, cursussen en hulp in de buurt. De map wordt gecoördineerd door WIL en Welzaam.

U kunt de map onder andere vinden in de buurtcentra, het wijkservicecentrum en bij huisartsen en de buurtteams in de wijk. U kunt al bladerend door WIM kennis maken met tal van activiteiten voor en door bewoners in uw buurt. In de map staan ook ideeën voor vrijwilligerswerk, cursussen en hulp in de buurt. Wij wensen u veel leesplezier.

Wilt u iemand spreken?
Elke werkdag kunt u de vrijwilligers van WIL bellen met vragen tussen 9.00 en 11.00 op telefoonnummer 030-677 3131 of hen te e-mailen op: info@wilinjebuurt.nl U kunt bij hen terecht met allerlei vragen over activiteiten in de buurt, mogelijkheden voor ontmoeting en de vrijwilligersdiensten van Welzaam.

U bent ook welkom op de inloopspreekuren van WIL: dinsdags in buurtcentrum de Pijler en donderdags op de Cultuurcampus van 10.00 – 12.00. Verder heeft WIL een website met online zoekfunctie: www.wilinjebuurt.nl WIL staat voor Wijk Informatie Lijnen en is een initiatief van actieve bewoners uit Vleuten de Meern.

Tips van de sociaal makelaar!

 

Hoe vind je een maatje!
Iedereen vindt het fijn om samen leuke dingen te doen, te kletsen of er op een saaie zondag op uit te gaan. Deze dingen doe je vaak samen met bijvoorbeeld familie of vrienden of een maatje. Maar als familie niet in de buurt woont? Of als je pas iets hebt meegemaakt in je leven waardoor alles is veranderd? Of je hebt geen maatje maar wilt er wel één? Een maatje vinden gaat niet (altijd) vanzelf. Het is iets waar je hard aan moet werken. Heb je het eenmaal gevonden dan is het ook iets dat je moet onderhouden. Maar om te beginnen, hoe vind je nou een maatje? In jouw wijk zijn er mensen die je daarbij kunnen helpen, bijvoorbeeld een sociaal makelaar van Welzaam.

Wat is een sociaal makelaar?
Sociaal makelaars helpen jou en andere buurtbewoners in de wijk. In samenwerking met organisaties uit de buurt zetten zij zich in voor het creëren van een fijne omgeving waar je je thuis voelt en op je eigen manier kunt meedoen.

Wat kan een sociaal makelaar doen?
Sociaal makelaars geven je raad over veel zaken. Ze geven je advies of brengen jou in verbinding met een andere organisatie. Belangrijk is dat je zelf kunt werken aan het mogelijk maken van jouw wensen. Iedere maand geven we in deze column nuttige tips. Deze maand krijg je van ons vijf tips over het vinden van een maatje.

Tip 1: Kom naar het Vraag en Aanbodcafe! Zoek jij een maatje om samen mee naar de film te gaan, te sporten, een wandeling maken of wil je samen naar de stad? In de wijk wordt op diverse plekken een Vraag en Aanbodcafe georganiseerd. Er zijn verschillende sociale organisaties bij betrokken die jou verder helpen. Kijk eens op de Facebookpagina Vraag en Aanbodcafé.

Tip 2: Eet mee bij de diverse sociale eettafels in de wijk. Eten verbindt; het is lekker en je kunt gezellig kletsen aan tafel. Door de mensen te leren kennen kom je erachter waar gezamenlijke interesses liggen. En je leert nieuwe mensen kennen waar je mee kunt afspreken.Sociale Eettafels.

Tip 3: Handje helpen is een organisatie die veel met maatjes werkt. Je kunt je wens daar aangeven, maar ook als je maatje wilt worden op het gebied van mantelzorg, een maatje voor iemand met niet aangeboren hersenletsel of een netwerkmaatje kun je bij deze organisatie terecht. Kijk eens op Handje Helpen.

Tip 4: Word maatje bij de vrijwilligerscentrale. Als maatje word je een-op-een gekoppeld aan iemand die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor of maatje nodig heeft. Bijvoorbeeld een luisterend oor of iemand om samen mee te sporten. Of misschien wil je hulp bij het onder de knie krijgen van de Nederlandse taal. Een leuke en flexibele manier om je vrijwillig in te zetten dus! Maatje in Utrecht

Tip 5: Plaats een prikbordbericht op Wijkconnect in jouw eigen wijk. Op Wijkconnect vind je informatie van organisaties in jouw wijk en zie je de agenda met leuke activiteiten. Ook kun je zelf een bericht aanmaken met jouw wens voor een maatje. Of bekijk de prikbordberichten in jouw wijk en misschien zit er al wel een maatje tussen.

Wil je meer weten?
Neem dan contact met ons op! info@welzaamutrecht.nl of bel naar 030- 30 20 696

Vacature

Stichting SUB zoekt per 1 januari 2019

2 Pedagogisch medewerkers (m/v)

ieder voor 24 uur per week  

Vleuten-De Meern beschikt over twee buurtspeeltuinen: De Balije in De Meern en de Albatros in Vleuterweide. Vanaf 1 januari 2019 zal bewonersorganisatie SUB deze speeltuinen in zelfbeheer nemen. Voor kinderen, ouders en andere bewoners zijn de speeltuinen dé ontmoetingsplek in hun buurt. De speeltuinen hebben als doel zoveel mogelijk kinderen op een uitdagende, lerende en vreedzame manier te laten spelen. Het bestuur van SUB is eindverantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van de speeltuinen en legt verantwoording af aan de gemeente.

Jouw taken:

Je bent een vast gezicht en aanspreekpunt op de speeltuinen en legt contacten met kinderen, ouders, vrijwilligers, buurtbewoners en samenwerkingspartners.

 • Je werkt vrijwilligers in en ondersteunt hen bij hun werkzaamheden. Je begeleidt hen bij het organiseren van activiteiten en bij pedagogisch handelen
 • Samen met vrijwilligers ondersteun en activeer je kinderen, volwassenen en bewoners
 • Je signaleert aan welke activiteiten behoefte is en jaagt activiteiten in zelfbeheer aan.
 •  Je participeert in buurtnetwerken en stemt af met samenwerkingspartners als JoU (Jongerenwerk), Buurtteams, sociaal makelaars en het onderwijs.
 • Je informeert en adviseert SUB over wat je signaleert en levert input voor werkplannen.
 • Je bewaakt het vreedzame klimaat en de veiligheid op de speeltuinen

Wij zoeken:

 • opleiding op MBO 4 of HBO-niveau (sociaal werk)
 • kennis van, inzicht in en affiniteit met de doelgroep(en)
 • pedagogische, methodische vaardigheden (o.a. vreedzaam geschoold)
 • creativiteit en improvisatievermogen
 • sociale vaardigheden, klantgerichtheid en een dienstverlenende instelling
 • analytisch vermogen voor het vertalen van behoefte naar activiteit of project
 • probleemoplossend vermogen en beheersing van conflictsituaties
 • coördinerende vaardigheden; zelfstandig en autonoom

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling

Wij bieden jou:

 • Inschaling in schaal 7 of 8 van de CAO Welzijn. Bruto salaris per maand bij fulltime dienstverband (36 u/p/w)  € 2.346,– tot € 3.634,– maximaal
 • Tijdelijk contract t/m 31 december 2019 met mogelijkheid van verlenging
 • Opname in pensioenfonds PFZW
 • Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en veel ruimte voor eigen initiatief

Het juridisch werkgeverschap wordt uitgevoerd door Dock, vanaf 2019 de sociaal makelorganisatie van Utrecht. Je krijgt dan ook een formeel contract bij Dock. Het bestuur van SUB is via een detacheringsconstructie de functioneel en inhoudelijk werkgever. Je legt verantwoording af aan SUB.

Reageren: Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan je CV en motivatiebrief voor 10 november digitaal naar: info@welzaamutrecht.nl o.v.v. vacature SUB. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Mounir Bouzed via tel. 06 14959895

De eerste gespreksronde vindt plaats op 15 of 16 november. De tweede gespreksronde is op dinsdagavond 20 november.

Maatschappelijk netwerken in Leidsche Rijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De BuurtBeursvloer Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern brengt vraag en aanbod van wijkbewoners, initiatieven en ondernemers bij elkaar. Het is dé plek om nieuwe samenwerkingen aan te gaan op het gebied van kennis, materialen en mensen. Op 8 november ben je welkom in Castellum Hoge Woerd.

De BuurtBeursvloer is een dynamisch evenement waarop gericht wordt genetwerkt. Net als op een echte beursvloer koppelen hoekmannen de aanbiedende en vragende partijen actief aan elkaar. Nog niet zeker over je vraag of aanbod? De beursvloer begint met een workshop #durftevragen en #durftegeven om je te helpen je vraag of aanbod te formuleren.

Voorbeelden van samenwerkingen:

 • Een lokale ondernemer heeft tien laptops over. Een stichting voor vluchtelingen kan deze goed gebruiken.
 • De dierenweide wil actieve omwonenden bedanken. De supermarkt doneert eten voor een gezellige lunch.
 • Een jurist doneert twee uur advies aan de weggeefwinkel en wordt in ruil vermeld op de website.

De BuurtBeursvloer wordt georganiseerd door Vrijwilligerscentrale Utrecht, DOENJA Dienstverlening en Welzaam. Meld je meteen aan of kijk voor meer informatie op: www.vcutrecht.nl/buurtbeursvloer-leidsche-rijn-en-vleuten-de-meern

‘We willen mensen verbinden’

Project Veldhuizen-De Balije

Hoe trek je een bredere doelgroep naar het buurtcentrum en vergroot je de sociale cohesie binnen in een wijk? Bauke Spijkerman (sociaal makelaar bij Welzaam) en Frouke Ringenoldus (vakfotograaf bij foto-N-zo) bedachten het project ‘de wereld in Veldhuizen-De Balije’.

De Meern – “Het was net vuurwerk tussen ons”, vertelt Frouke Ringenoldus over het eerste contact tussen haar en Bauke Spijkerman. “Maar ja, Bauke en Frouke, dat kan ook niet anders.” Ze zijn samen met Adil Chebli, de sociaal beheerder van buurtcentrum de Pijler, om tafel gegaan, om antwoord te kunnen vinden op de vraag: ‘Wat kunnen we organiseren om mensen (van alle leeftijden en culturen in de wijk) bij elkaar te brengen in het buurtcentrum?’ “En zo hebben we het project ‘de wereld in Veldhuizen-De Balije’ bedacht”, aldus Frouke.

Het doel van het project is om een bredere doelgroep naar het buurtcentrum te krijgen en om tegelijkertijd de sociale cohesie in de wijk te vergroten, doordat bewoners inzicht krijgen in elkaar, hun leven, achtergrond, dromen en dergelijke. Hierdoor ontstaat er meer begrip, contact en vertrouwen tussen de verschillende groepen. Frouke: “We willen mensen met elkaar verbinden en ze het zelfvertrouwen geven om met elkaar leuke dingen te doen met als centrale plaats buurtcentrum de Pijler. Het achterliggende idee is om blijvende en langdurige contacten te ontwikkelen tussen de diverse buurtbewoners.

Voor het project zijn acht Nederlanders met een verschillende culturele achtergrond geïnterviewd en gefotografeerd. Dit waren stuk voor stuk heel bijzondere gesprekken die toch een rode draad laten zien in hun ervaringen in Nederland en in de wijk. De bewoners van de wijk Veldhuizen–De Balije kunnen dit allemaal lezen, want de brochure is in de week van 17 september bij 2750 huizen in de wijk bezorgd. Bauke en Frouke hebben bedacht om bij de brochure een kwartetspel te maken, omdat spelletjes ook voor verbinding zorgen. “Dat kwartetspel was best een dingetje”, vertelt Frouke. De kosten liggen hoog, zeker als het om zo’n 3000 stuks gaat. Gelukkig kwam iemand met het idee om visitekaartjes te gebruiken, want deze hebben altijd aan één kant hetzelfde beeld en een ander beeld aan de andere kant. Hierdoor is het haalbaar geworden om het kwartetspel te maken.

“Om de financiering van het project rond te krijgen hebben we wat hordes moeten nemen. Het is iets heel anders dan de reguliere aanvragen bij de diverse fondsen en we kregen dan ook steeds weer afwijzingen. Maar we hadden alle vertrouwen in het project en zijn doorgegaan”, legt Frouke uit. “Uiteindelijk is er samen met de voorzitter van de Pijlerraad Driss Sayekh opnieuw een subsidie aangevraagd bij het initiatievenfonds van de gemeente en is het gelukt om hier een financiële ondersteuning van te krijgen. Verder hebben we bedrijven bereid gevonden te adverteren waardoor het project heeft kunnen doorgaan.”

Gedurende anderhalve week zijn vrijwilligers en de Pijlerraad hard aan het werk geweest om de kwartetten te vergaren. “Dat was een hele klus”, vertelt Frouke. “Je hebt het over 96000 kaartjes die allemaal in een zakje moesten en vervolgens samen met de brochure in een grotere zak gedaan werden. Er is keihard gewerkt en daarna is alles door de vrijwilligers bezorgd. Het is heel mooi om te zien hoe zelfs zo’n klus al zorgt voor verbinding, want wat hebben we een plezier gehad met elkaar.”

Heeft in de de Brug gestaan van 8 oktober 2018.