Bewoners verantwoordelijk voor de buurtspeeltuinen

speeltuin de albatros

Vleuten-De Meern heeft twee buurtspeeltuinen: De Albatros in Vleuterweide en De Balije in Veldhuizen/De Meern. Op dit moment zijn sociaal makelaars van Welzaam verantwoordelijk voor het sociaal beheer en een veilig en pedagogisch speelklimaat. Vanaf 1 januari neemt bewonersorganisatie Stichting Union Breed (SUB) deze verantwoordelijkheid over en zullen beide speeltuinen verzelfstandigen. SUB is al op veel plekken actief in de wijk. Mounir Bouzed en Driss Sayekh van SUB vertellen over hun plannen voor de speeltuinen.

Waarom verzelfstandigt de speeltuin?
‘Het is het beleid van de gemeente Utrecht om bewoners meer eigenaarschap te geven over speeltuinen in hun eigen wijk. Daarom is de afgelopen jaren onderzocht of er bewoners zijn die het sociale en technische beheer van deze twee speeltuinen willen overnemen De gemeente blijft eigenaar en stelt financiering beschikbaar voor het beheer.

Wij zijn met SUB al jaren betrokken bij allerlei activiteiten in de buurt. Ook hebben we ervaring opgedaan in het medebeheer in buurtcentra de Weide Wereld en De Pijler. We zien hoe belangrijk de speeltuinen zijn voor de wijk, dus we willen deze verantwoordelijkheid graag op ons gaan nemen.’

Welke rol spelen de speeltuinen in de wijk?
‘De speeltuin is het kloppend hart van spelend De Meern (Veldhuizen) en Vleuten (Vleuterweide). De speeltuin heeft een buitenruimte met speeltoestellen en een binnenhonk voor activiteiten of bij slecht weer. Het is een prettige en veilige plek voor kinderen, bewoners en ondernemers uit de wijk. Wij willen dit verduurzamen en een speeltuin realiseren die werkt op eigen kracht uit de wijk. In de speeltuin zijn altijd pedagogisch geschoolde vrijwilligers of medewerkers aanwezig. Zij kunnen signaleren als het niet goed gaat met een kind, en hem/ haar helpen of doorverwijzen.’

Wat gaan jullie doen?
‘Wij worden verantwoordelijk voor het hele pakket van sociaal beheer tot en met groen- en speeltoestelonderhoud. Zowel inhoudelijk als technisch; van het dagelijks openen en sluiten van de speeltuin tot aan het draaien van de wekelijkse activiteiten en het organiseren van grotere periodieke evenementen. We hebben al een groep van 18 vrijwilligers verzameld die in verschillende werkgroepen staan te popelen om het beheer te mogen oppakken. Zij worden op dit moment ingewerkt door de sociaal makelaars van Welzaam op de speeltuinen.’

Wat is jullie ambitie voor de speeltuinen?
‘We vinden het belangrijk dat de speeltuin een veilige en fijne plek is en blijft. Daarom zorgen we dat er altijd iemand aanwezig is met een pedagogische achtergrond. Onze vrijwilligers zijn getraind of zullen getraind worden, onder andere in de methode Vreedzaam. Ook nemen we twee betaalde medewerkers aan: pedagogische medewerkers, die de vrijwilligers begeleiden en zorgen voor een goed pedagogisch klimaat. Onze visie is dat de professionele vrijwilligers samen met de professional kinderen stimuleren in hun ontwikkeling door ze te helpen tijdens het spelen en onderwerpen of thema’s rustig uit te leggen.

Ook zullen we in de speeltuinen aandacht besteden aan zaken die betrekking hebben op kinderen en de opvoeding. Vrijwilligers en ouders spelen hierbij een grote rol: we zullen hen dan ook actief betrekken. Daarnaast hebben we veel aandacht voor talentontwikkeling van kinderen en jongeren. De speeltuin is een plek waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen met begeleiding van vrijwilligers.’

Wat gaan bewoners hiervan merken?
‘De speeltuin blijft dezelfde fijne plek voor kinderen en bewoners. We gaan meer binding creëren tussen de buurt en de speeltuin: we zorgen ervoor dat de buurt het gevoel heeft dat de speeltuinen ook echt van hen zijn. Daarnaast willen we de openingstijden iets uitbreiden. Ten slotte willen we samen met andere bewoners meer activiteiten organiseren in de speeltuin, zoals een kinderkookclub of huiswerkclub.’

Dit artikel verscheen in de buurtverbinder (onze digitale nieuwsbrief) van oktober 2018. 

Communicatie_PR

Communicatie_PR

medewerker communicatie bij Welzaam Vleuten-De Meern
pr.communicatie@welzaamutrecht.nl
030 30 20 676
Communicatie_PR

Laatste artikelen door Communicatie_PR (Alles bekijken)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather