Bouwblokken

Sociaal makelaars zijn er voor iedereen in de wijk en we spelen in op wat er speelt in de wijk. Sociaal makelen is verbinden. We verbinden niet alleen bewoners en organisaties, maar we verbinden ook onze eigen werkzaamheden aan elkaar. Zo kunnen we meer bereiken in minder tijd. Dit doen we door middel van onze bouwblokken: al onze activiteiten en projecten zijn bouwblokjes voor de wijk. Door deze te combineren bouwen we een heel gebouw of een hele wijk.

Clusteren van activiteiten
We werken op verschillende manieren aan het combineren van onze bouwblokken. We zorgen dat we op de hoogte zijn van wat collega sociaal makelaars doen en combineren onze werkzaamheden. Ook voor bewoners werken we met bouwblokken. We clusteren activiteiten op dezelfde locatie en tijdstip. Zo zorgen we bijvoorbeeld dat de inloopspreekuren van de digitale bruisplekken en WIL, de Huiskamer, het spreekuur van het Buurtteam en de themaspreekuren van het sociaal raadsliedenwerk allemaal plaatsvinden op de dinsdagochtend in buurtcentrum de Pijler. Veel van deze activiteiten richten zich op dezelfde doelgroep. Doordat de activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden lopen mensen makkelijker ook even bij de volgende activiteit langs. De drempel is daardoor een stuk lager om ook meteen even die computervraag te stellen of om nieuwe mensen te ontmoeten in de Huiskamer.

Activiteiten van buiten
We verbinden niet alleen onze eigen bouwblokjes aan elkaar. Ook bouwblokjes van andere organisaties koppelen we aan onze bouwblokjes. Zo is Wil (Wijk Informatielijnen) een samenwerking aangegaan met het sociaal raadsliedenwerk, rondom belangrijke momenten (in oktober bijvoorbeeld het aanvragen van de tegemoetkoming zorgkosten).  Een sociaal raadsvrouw/man haakt dan aan bij het Wil-spreekuur. Ook organiseren we een eenmalig spreekuur in buurtcentrum de Schakel voor vragen over de tegemoetkoming zorgkosten. Dit plannen we tijdens het inloopspreekuur van de digitale bruisplekken en de buurtkamer. Veel van de mensen die deze activiteiten bezoeken, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de zorgkosten. Zij kunnen dan ter plekke direct hun vraag stellen aan Wil of de sociaal raadsvrouw/man.

Blinde vlekken
Als team kijken we ook een keer per jaar naar hoe activiteiten verspreid zijn over de hele wijk. We onderzoeken of er geen blinde vlekken zijn: buurtjes of locaties waar weinig aanbod is en waar weinig sociaal makelaars werken. We zorgen dat we op alle plekken in de wijk te vinden zijn, zodat mensen nooit ver hoeven te reizen om bij een sociaal makelaar aan te kloppen.

Dit artikel verscheen in de buurtverbinder (onze digitale nieuwsbrief) van oktober 2018.

Alfred van Putten

Alfred van Putten

sociaal makelaar bij Welzaam Vleuten- De Meern
06-81 31 77 61
alfredvanputten@welzaamutrecht.nl
Alfred van Putten

Laatste artikelen door Alfred van Putten (Alles bekijken)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather