Digitale bruisplekken

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Een digitale bruisplek is een plek in buurtcentra en accommodaties, waar bewoners komen en waar ze met de iPad of computer digitale vaardigheden kunnen oefenen. Of waar ze andere bewoners ontmoeten die hen hierbij kunnen helpen of zich kunnen laten informeren over bijvoorbeeld mediaopvoeding. Het gaat om laagdrempelige plekken dicht bij huis. Het plan is dat onder andere in buurtcentrum De Schakel in Vleuten-dorp een ‘digitale bruisplek’ wordt ingericht speciaal voor senioren. Daar wordt een speciale zitplek voor gebouwd door vrijwilliger Jan Bouwman waar 4 computers komen te staan en ook ruimte is voor mensen met een laptop of ipad. 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Nardie Eijsberg van Welzaam Vleuten-De Meern is samen met Mira Media initiatiefnemer van het project “Digitale bruisplekken”. Zij verwijst naar de nieuwe inrichting van het zorgstelsel, waardoor nu meer een beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid. ‘Vroeger volstond het om mee te doen puur om het meedoen en bij vragen ging je langs bij het maatschappelijk werk of de sociale raadslieden. Ouderen moeten nu zelf meer zaken uitzoeken en de antwoorden zijn vaak digitaal te vinden. Je wilt dat je pensioen berekend wordt? Doe het maar op de computer!’ ‘Waarom doen we dit? Omdat daar behoefte aan is vooral onder oudere bewoners. Ze zijn niet of onvoldoende digitaal vaardig om bijvoorbeeld met instanties te communiceren. Zij doen dat liever persoonlijk of telefonisch. Veel diensten zijn echter gedigitaliseerd. Maar niet alle bewoners zijn daar vaardig genoeg voor. Dit kan betekenen dat zij onnodig regie uit handen moeten geven.’

Welzaam heeft ook andere buurtcentra op het oog, zoals de Weide Wereld en De Pijler, waar veel jongeren komen en met wie mogelijk een verbinding gelegd kan worden.
De Roef, een buurthuis in zelfbeheer in De Meern, is al verder hierin. 
‘Wij leggen nu het accent op ouderen, maar in principe zijn de “digitale bruisplekken” bedoeld voor alle kwetsbare groepen. Ieder mens kan op een gegeven moment kwetsbaar zijn vanwege een burn out, een ziekte. Als je ouder wordt, vervalt je netwerk dat je hebt vanwege je pensionering of omdat je slecht ter been bent. Wij horen van buurtteams bovendien dat zij senioren ontmoeten die ondanks hun zelfstandigheid vormen van alleenheid hebben. Kunnen meedoen, wordt dan een toegang tot de wereld om je heen.’

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES adil

Wij hebben twee enquetes opgesteld waarin een aantal vragen zijn opgenomen die ons inzicht zullen verschaffen hoe wij deze bruisplekken zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op uw behoeften. Het zou ons ontzettend helpen wanneer u die voor ons invult en voor het einde van het jaar inlevert bij de informatiebalie van de CultuurCampus in Vleuterweide, of bij de Sociaal Beheerder van buurtcentrum De Schakel in Vleuten of buurtcentrum De Pijler in De Meern.

U kunt de enquetes via deze links downloaden of ophalen / inleveren bij de genoemde buurtcentra en CultuurCampus. Of ingevuld terugmailen naar baukespijkerman@welzaamutrecht.nl
Vragenlijst voor vrijwilligers.
Vragenlijst voor professionals.

Bron: Uit Wijkbewoner Digitaal oktober 2015, Mercita Coronel/ Mira Media.

miramedialogo Afdrukken

Communicatie_PR

Communicatie_PR

medewerker communicatie bij Welzaam Vleuten-De Meern
pr.communicatie@welzaamutrecht.nl
030 30 20 676
Communicatie_PR

Laatste artikelen door Communicatie_PR (Alles bekijken)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather