Eindfeest Up: Een positieve mediacampagne voor en door de buurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen weken zijn 9 kinderen van KOKO Kinderopvang en 5 oudere bewoners van Lister aan de slag gegaan als UP mediateam Loesje in Vleuterweide. Samen zijn ze op pad geweest om elkaar en anderen te fotograferen, interviewen en filmen. Ze willen met vlogs en krantjes verschillende groepen in de buurt met elkaar verbinden.Op donderdag 12 oktober vindt het eindfeest van dit project plaats.

De kinderen en de oudere bewoners van Lister zijn bij elkaar langs geweest om aan elkaar te laten zien waar ze wonen of waar ze graag in de buurt te vinden zijn. Hiermee nemen de twee groepen, die doorgaans niet zoveel met elkaar in contact komen, elkaar mee in elkaars belevingswereld. Ze fotograferen, vloggen en interviewen onder andere, wat vervolgens door een mediacoach in een krantje wordt gezet en in de buurt wordt verspreid. Zo krijgt iedere buurt te zien waar UP mediateam Loesje zich voor inzet. Ook is de buurtagent geïnterviewd en is er een uitstapje naar de bieb gemaakt. Het streven hiervan is dat de kinderen van Koko en bewoners van Lister elkaar leren kennen en er een connectie wordt gemaakt met de wijk.

Presentatie op 12 oktober
De deelnemers presenteren op 12 oktober hun resultaten tijdens een feestelijke bijeenkomst. Er wordt live radio gemaakt door kinderen en bewoners, er zijn hapjes en drankjes, de kinderen laten al hun filmpjes en krantjes zien, er zijn workshops voor ouders en kinderen en alle deelnemende kinderen krijgen  een certificaat. Het eindfeest is van 17:00 tot 18:30 en vindt plaats bij Lister aan de Dwergbieslaan 82.

Organisatie
Up is een concept van Mira Media, de media experts leren de kinderen, vrijwilligers en de buurtbewoners hoe ze media kunnen inzetten om hun eigen buurt positief in beeld te brengen en buurtbewoners te activeren. Up wordt uitgevoerd door de kinderen en vrijwilligers in de buurt, ondersteund door een sociaal makelaar van Welzaam. Deze sociaal makelaars zullen de bewoners ook helpen bij het organiseren van vervolgactiviteiten. Financieel wordt Up mogelijk gemaakt door het VSB fonds en door de wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Mediamateriaal
Het materiaal van de kinderen is gepubliceerd op hun eigen website:
http://uploesje.jouwweb.nl/

Achtergrond
UP is een positieve mediacampagne voor en door de wijk. Het is een mediaconcept dat erop is gericht om een positieve bijdrage te leveren aan de ontmoeting en verbinding van wijkbewoners. Het helpt de juiste voorwaarden te creëren voor participatie. In samenwerking met welzijnsorganisaties worden projecten opgezet met de buurtbewoners waarin diverse media als middel worden gebruikt om met elkaar in contact te komen, de dialoog te openen en mensen te stimuleren te participeren in de diverse bestaande of nieuwe wijkinitiatieven. UP is vooral een wijkcampagne om betrokkenen te activeren en ze te helpen de aandacht te richten op de positieve verhalen. De aangename aspecten van de wijk worden door de ogen van zowel jonge als oudere buurtbewoners voor andere buurtbewoners in beeld gebracht. Ondertussen leren kinderen en jongeren om te gaan met en gebruik te maken van diverse soorten mediamiddelen.

Uitnodiging eindfeest UP

Communicatie_PR

Communicatie_PR

medewerker communicatie bij Welzaam Vleuten-De Meern
pr.communicatie@welzaamutrecht.nl
030 30 20 676
Communicatie_PR

Laatste artikelen door Communicatie_PR (Alles bekijken)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather