Privacyregeling Welzaam

Het spreekt voor zich dat we vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. De medewerkers van Welzaam handelen volgens het privacyreglement. Als u gebruik maakt van de dienstverlening die Welzaam biedt, dan kan het zijn dat er persoonlijke gegevens worden vastgelegd. Dit is nodig voor een goed verloop van de dienstverlening. We registreren de gegevens alleen met uw toestemming. U kunt ten alle tijden inzien welke gegevens we van u hebben geregistreerd hebben, en hier wijzigingen in laten aanbrengen of deze laten verwijderen. Binnen Welzaam mogen medewerkers persoonlijke gegevens uitsluitend inzien wanneer dat voor hun werkzaamheden is vereist. Al je rechten en plichten op het gebied van persoonsgegevens staan in de privacyregeling van Welzaam. Deze regeling is op te vragen via het secretariaat van Welzaam.

Welzaam
Postbus 151
3450 AD Vleuten
Tel.: 030 – 30 20 696
Email: info@welzaamutrecht.nl