Privacyregeling Welzaam

Het spreekt voor zich dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens. De medewerkers van Welzaam handelen volgens het privacyreglement. Als er gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening die Welzaam biedt, dan kan het zijn dat er persoonlijke gegevens worden vastgelegd. Dit is nodig voor een goed verloop van de dienstverlening. De gegevens worden alleen met toestemming van de klant geregistreerd. Bovendien mogen alleen gegevens worden bewaard die noodzakelijk zijn voor de goede dienstverlening. De klant heeft het recht om te weten wat er wordt vastgelegd en waarom. Het recht op inzage noemen wij dat. Binnen Welzaam mogen de medewerkers persoonlijke gegevens uitsluitend inzien, wanneer dat voor hun werkzaamheden is vereist. Al je rechten en plichten op het gebied van persoonsgegevens staan in de privacyregeling van Welzaam. Deze regeling is op te vragen via het secretariaat van Welzaam.

Welzaam
Postbus 151
3450 AD Vleuten
Tel.: 030 – 30 20 696
Email: info@welzaamutrecht.nl