jaarverslagen en werkplannen

Welzaam legt niet alleen verantwoording van haar activiteiten af richting financiers, waarvan de gemeente Utrecht de belangrijkste is, maar ook richting bewoners en samenwerkingspartners. Dit gebeurt tijdens door ons georganiseerde bijeenkomsten.

Jaarimpressie 2016
In onze jaarimpressie geven we met foto´s, cijfers en verhalen een indruk van ons werk in 2016

Strategisch Beleidsplan 2015-2017

Werkplan 2017
werkplan 2016
werkplan 2015

Inhoudelijk jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2016

Inhoudelijk jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2015
Inhoudelijk jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2014 dd 03-06-2015