Jeugd 10-14

 

Vleuten-De Meern is een kinderrijke wijk, vooral in de Vinex-gedeelten. Onze wijk kent het hoogste percentage tieners van de hele stad. Welzaam werkt samen met de jeugd en met andere organisaties om te zorgen dat tieners zich thuisvoelen in de wijk. Sociaal makelaar Sandra Willemsen vertelt over de plannen voor de komende jaren.

Hoe is deze extra aandacht voor jongeren tussen de 10 en 14 ontstaan?
Verschillende organisaties in de wijk zijn met elkaar gaan nadenken. Vleuten-De Meern is een wijk met veel vergrijzing, maar ook met veel kinderen en jongeren. In veel buurten zijn groepen jongeren te vinden op straat of in bijvoorbeeld buurtcentra. Het aantal jongeren tussen de 10 en 14 stijgt, en daarom maken ze ook meer gebruik van de buitenruimte. Sinds de overgang naar Welzijn Nieuwe Stijl werken we niet meer aanbodgericht, maar vraaggericht. Welzaam is er voor iedereen in de wijk, dus ook voor de jeugd. Zij zijn de toekomst van de wijk.

Wat gaat Welzaam doen?
Samen met stichting JoU (jongerenwerk), het Wijkservicecentrum, Brede school Weide Wereld, Buurtteam Jeugd & Gezin en de Hogeschool Utrecht (HU) zijn we een traject gestart. We gaan contact zoeken met deze tieners, hen beter leren kennen. Zo willen we ontdekken wat zij willen in de wijk; wat zij belangrijk vinden. We willen hen uitdagen om zelf iets te doen in de wijk. Daarbij gaan we uit van hun talenten en wensen. We laten kinderen zien dat ze een stem hebben in de wijk, dat ze meetellen.

We gaan zelf geen activiteitenaanbod creëren. We inventariseren wat er allemaal al is en verbinden tieners aan dit aanbod. Als tieners aangeven iets te missen in de wijk, gaan we op zoek naar een partnerorganisatie die dit kan oppakken. Als het bijvoorbeeld gaat om buiten sporten, dan kunnen we samenwerken met Harten voor Sport. Als er vraag is naar een DJ-cursus zoeken we contact met Cultuur 19.

Hoe gaat het er in de praktijk uitzien?
Sociaal makelaars, jongerenwerkers en studenten van de HU gaan samen naar plekken waar veel tieners komen. We vragen de tieners wat voor leuke ideeën zij hebben voor de wijk en wat ze missen. We stimuleren ze om na te denken hoe ze zelf iets kunnen realiseren en wat voor talenten zij hebben. Als een groepje tieners bijvoorbeeld graag een dansfeest wil, dan vragen we wie het bijvoorbeeld leuk vindt om een flyer te ontwerpen. We ondersteunen ze uiteraard wel bij de realisatie, maar we willen ze leren dat ze zelf iets kunnen bijdragen met hun eigen talenten.
We willen met de activiteiten tieners uit verschillende buurten en met verschillende talenten bij elkaar brengen. Dat ze gezamenlijk iets oppakken en zo elkaar ook van elkaar leren. De een is bijvoorbeeld goed in het schrijven van een persbericht en de ander weet goed hoe hij een spookhuis kan bouwen voor een Halloweenfeest.

Waarom is er gekozen voor de leeftijd 10-14?
Allereerst natuurlijk omdat er heel veel tieners in die leeftijd zijn in de wijk. Tienjarigen zitten nog op de basisschool. Dat maakt het makkelijk om met ze in contact te komen, via scholen. In de leeftijd van 10-14 verandert de wereld van kinderen sterk, doordat ze naar de middelbare school gaan. Vanaf 15 wordt de wereld van jongeren vaak nog een stuk groter, gaan ze voor ontspanning de wijk uit. Tieners houden zich nog aan de grenzen van de wijk, en zoeken hun activiteiten in de wijk.

Wat is de rol van de Hogeschool?
De HU vindt dit een interessant project. Studenten social work moeten leren wijkgericht te werken. De studenten gaan actiegericht onderzoek doen: zij gaan de wijk in en bevragen de tieners. Omdat de studenten zelf nog jong zijn, is het voor hen makkelijker om contact te maken met de tieners. Het is de bedoeling dat er aan hun onderzoek direct acties gekoppeld zijn: de resultaten moeten meteen in de praktijk te gebruiken zijn.

Communicatie_PR

Communicatie_PR

medewerker communicatie bij Welzaam Vleuten-De Meern
pr.communicatie@welzaamutrecht.nl
030 30 20 676
Communicatie_PR

Laatste artikelen door Communicatie_PR (Alles bekijken)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather