Klussendienst 25 jaar geleden bedacht

In 1992 werd er nagedacht over het oprichten van een klussendienst in Vleuten-De Meern. Inmiddels is het 25 jaar later en loopt deze burendienst nog altijd als een goed gesmeerde trein. En worden er nog jaarlijks meer dan 150 klusjes aangevraagd bij Welzaam én uitgevoerd door een enthousiaste groep vrijwilligers onder aansturing van twee vrijwillige coördinatoren. Het gaat nog steeds om tuinklussen en technische klussen in en om het huis.

De aanleiding voor de oprichting in 1992 was een bijeenkomst over ‘Veiligheid in huis’, waar naar voren kwam dat het jammer was dat er in deze gemeente -toen nog geen wijk van Utrecht- niet een organisatie was die ouderen kon helpen met kleine klusjes in huis, die ze zelf niet (meer) konden oplossen. Initiatiefnemer Harrie Pol van Stichting Koördinerend Ouderenwerk (voorloper van Welzaam) ging met dit idee in overleg met de ouderenbonden om te bespreken of het levensvatbaar zou zijn. Het werd positief ontvangen en al snel daarna werd een werkgroep van geïnteresseerde bewoners geformeerd om het plan uit te werken.
Er werd informatie opgehaald in een aantal gemeenten waar al dergelijke klussendiensten bestonden. Op hun aanraden werden eerst voldoende vrijwilligers gezocht die wilden gaan klussen bij ouderen, waarna de dienst officieel van start kon.
De Klussendienst was geboren en kreeg binnen de lokale welzijnsorganisatie voor ouderen een plekje naast de diensten, die er toen waren: maaltijdservice, vervoer, begeleiding, gastvrouwschap (in dienstencentrum De Roef) en wijkcontactpersonen (later de bezoekdienst).

Om de vrijwilligers vooral in hun eigen buurt aan de slag te laten gaan, werd er een groepje gevormd voor Vleuten en een groepje voor De Meern. De aansturing werd gelegd in de vertrouwde handen van Maria Bartels (Vleuten) en Ans Lambers (De Meern). Beiden waren daar al actief als vrijwillige coördinator van de andere diensten en beiden bleven dit tot 2003 met enthousiasme doen.
Sinds 2003 werkten de vrijwilligers van de diensten voor heel Vleuten-De Meern, dat even daarvoor wijk 10 van Utrecht was geworden. De coördinatie van de Klussendienst werd overgedragen aan Nies van Bekkum. Vier jaar later ging dit over in handen van Jan Blaauwgeers, die het op zijn beurt in 2015 weer overdroeg aan Kees Verbeek en Gilbert Gaillard, het huidige coördinatorenduo.

De klusvrijwilligers zijn echte doeners. Wil je ze als groep bij elkaar hebben om te vergaderen, dan moet je dat liever niet zo noemen. Uit ervaring is gebleken dat er meer klussers komen, als je het aankondigt als een ‘bijeenkomst met gezellig een biertje drinken en wat bitterballen op tafel’…. Dat helpt echt!
De groep bestaat uit rond de twintig mannen en vrouwen, waarvan een aantal al vele jaren actief is bij deze dienst.

Sinds de start is de Klussendienst ondersteund in Vleuten-De Meern door dezelfde organisatie (die overigens vele namen heeft gehad in de loop der tijd). De meerwaarde van een lokale organisatie is onder andere dat mensen elkaar vaak al kennen en meer betrokken zijn op elkaar. Ook is het minder moeilijk om het vrijwilligersbestand aan te vullen, omdat mensen eerder iets willen betekenen voor hun eigen buurtje dan voor mensen die kilometers verderop wonen, waar zij geen binding mee hebben.

Was deze dienst oorspronkelijk alleen voor ouderen bedoeld, nu kunnen alle inwoners van Vleuten-De Meern een beroep op de Klussendienst doen, als zij de klus zelf niet of niet meer kunnen oplossen en niemand in hun eigen omgeving hiervoor kunnen inschakelen.
Dankzij de betrokken vrijwilligers is er ook ná 25 jaar nog steeds een actieve Klussendienst in de wijk!

Dit artikel verscheen in de vrijwiligersnieuwsbrief van oktober 2017.

Communicatie_PR

Communicatie_PR

medewerker communicatie bij Welzaam Vleuten-De Meern
pr.communicatie@welzaamutrecht.nl
030 30 20 676
Communicatie_PR

Laatste artikelen door Communicatie_PR (Alles bekijken)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather