Bespreekbaarheid, zichtbaarheid, veiligheid LHBT in Vleuten- De Meern.

Welzaam wil dat iedereen zich thuis voelt in de wijk, ongeacht zijn/haar leeftijd, achtergrond of seksuele geaardheid. In het project Buurtrijk jagen we dit aan door een platform te ontwikkelen van organisaties en wijkbewoners die zich inzetten voor thema’s als interculturaliteit en diversiteit. Vanuit het onderdeel  LHBTI (Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en interseksueel) is met ondersteuning van sociaal makelaar Sandra Willemsen een bewonersgroep ontstaan, die gezamenlijk activiteiten organiseert. In 2018 hebben we o.a. in het kader van de Utrechtse Regenboogagenda een workshop wijkgericht werken mbt LHBTI gegeven aan ambtenaren, beleidsmakers en samenwerkingspartners. We wilden hiermee andere welzijnsorganisaties enthousiasmeren om ook meer op LHBTI in te zetten. We hebben tijdens de workshop informatie gedeeld en nieuwe input verzameld over knelpunten, zodat we ons eigen werk verder kunnen verbeteren. 

Roze Loper
We willen ook de komende jaren ons werk op dit gebied voortzetten, ook wanneer de uitvoering van het werk bij Dock terecht komt. Daarom zijn we bezig om in samenwerking met Roze 50+ de Roze Loper te behalen.

2017
In 2017 hebben we samengewerkt met Connecting Differences. Zij hebben onze professionele wijkpartners geïnformeerd over de bespreekbaarheid van LHBTI in biculturele kringen. Connecting Differences is ook aangesloten bij een vrouwengroep om hen te informeren over opvoeding en LHBTI.

2016
Op 22 juni 2016 organiseerde Welzaam de kick-off, waarbij verschillende organisaties en buurtbewoners gezamenlijk keken welke behoeften en aandachtspunten er in de wijk leven en welke rol Welzaam hierbij kon spelen. Uit de kick-off bijeenkomst bleken twee dingen: mensen wilden meer zichtbaarheid en buurtbewoners wilden elkaar op ontspannen manier kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld via een LHBT-diner. Verder werken we door middel van posters, een regenboogtegel op winkelcentrum Vleuterweide en via diverse organisaties aan het vergroten van de zichtbaarheid van LHBT in de wijk.

Bewonersgroep
Met ondersteuning van een sociaal makelaar  is een bewonersgroep ontstaan, die gezamenlijk activiteiten organiseert.

Wilt u een bijdrage leveren aan het thuisgevoel in de wijk? Neem dan contact op met sociaal makelaar Sandra Willemsen.
Sandra Willemsen

Sandra Willemsen

sociaal makelaar bij Welzaam Vleuten- De Meern
06-81317774
sandrawillemsen@welzaamutrecht.nl
Sandra Willemsen