Missie, visie en werkwijze

Onze missie
Welzaam Vleuten-De Meern is een sterke buurtverbinder​ en staat voor “goed leven” en “meedoen naar vermogen” voor iedereen in het werkgebied. Wij maken “kleine kringen groter” en versterken daarmee de civil society.

Onze visie
Welzaam stimuleert de duurzame ontwikkeling van de sociale samenhang in de wijk. Dit doen we door mensen, ideeën en organisaties met elkaar in contact te brengen waardoor verbindingen ontstaan die van belang zijn voor individuele­ en groepen bewoners. Wij zijn hierin een onafhankelijk partij. Wij doen dit voor bewoners van alle leeftijden en achtergronden vanuit de overtuiging dat voor “ goed leven en samenleven” ieder iets kan bijdragen. En vanuit de ervaring dat de kwetsbaarheid en de kracht van bewoners hand in hand kunnen gaan. Welzaam gaat uit van de vraag, het perspectief en de regie van bewoners. Wij ondersteunen de zoektocht naar participatie, zingevende ontmoeting en activiteiten en zetten in op wederkerigheid in relaties.

Onze werkwijze
Wij starten altijd bij de behoefte of de vraag van bewoners en organisaties in de wijk. We gaan in gesprek met buurtbewoners, initiatiefnemers en organisaties en verkennen samen de wensen en de mogelijkheden. Wanneer we signalen krijgen van organisaties of bewoners, gaan we actief op pad om de vragen van bewoners te onderzoeken en hen te betrekken en te stimuleren om hun idee, activiteit of wens, vorm te geven. En vooral om hen te verbinden met andere bewoners en organisaties in de buurt!

Welzaam verleent geen individuele hulp, maar sluit hierop aan. In nauwe samenwerking met organisaties voor wonen, zorg en welzijn zorgen wij ervoor dat individuele bewoners en bewonersgroepen kunnen meedoen in de wijk. Soms is er slechts een klein zetje nodig: iemand op weg helpen, een doorverwijzing naar vrijwilligerswerk, taallessen, of een koppeling van bewoners aan een bestaand initiatief of aanbod. Maar als er meer nodig is,  maken we samen met de bewoner een plan om zijn of haar doelen en wensen te realiseren.

We brengen organisaties bij elkaar om zo beter samen te werken in het belang van de wijkbewoners. In enkele gevallen coördineren wij netwerken, zoals het Present­overleg en de stuurgroep Vreedzame Wijk.

Wij maken onszelf “overbodig”: Uiteindelijk zal een initiatief of een individueel ontwikkelingstraject door bewoners zelfstandig worden voorgezet of bij een organisatie worden ondergebracht die hiervoor toegerust is. Welzaam voert zelf geen structurele activiteiten uit.