Project BuurtRijk

Project BuurtRijk is een project van Welzaam. BuurtRijk maakt zich sterk voor bewoners uit Vleuten-De Meern die zich vanwege hun leeftijd, seksuele voorkeur, beperking en/of culturele- of geloofsachtergrond niet volledig thuis voelen in de wijk. Door belanghebbende organisaties en betrokken wijkbewoners bij elkaar te brengen, wordt een gezamenlijk maatschappelijk belang gecreëerd waar vanuit gehandeld kan worden, zodat meer draagvlak ontstaat voor diversiteit en eigenheid in de wijk.

Waarom project BuurtRijk?
Bewoners willen zich prettig voelen in hun buurt of wijk. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, maar het begint bij jezelf en je buren. Een goede omgang met elkaar is uitgangspunt, maar hoe gaan we om met verschillen? Samen wordt gewerkt aan een positieve (leef)omgeving, waar iedereen zich thuis kan en mag voelen, ondanks verschillen.

Hoe gaat BuurtRijk dat doen?
BuurtRijk wil een platform ontwikkelen van organisaties en wijkbewoners die zich willen inzetten voor thema’s als interculturaliteit en diversiteit. Diverse wijkorganisaties sluiten zich aan bij BuurtRijk, omdat zij zich ook sterk maken voor een positieve (leef)omgeving, waar iedereen mag zijn wie die wil zijn. Daarvoor organiseert BuurtRijk bijeenkomsten. Wijkbewoners worden hierbij betrokken, zodat zij met wijkorganisaties nadenken over wat we in de wijk aan initiatieven kunnen nemen. BuurtRijk heeft daarnaast ook buurtbewoners bevraagd over wat hun thuisgevoel is in de wijk door middel van een vragenlijst. Thema’s als het thuisgevoel en contact met buurtgenoten kwamen hierin naar voren. De uitkomst van deze behoefte-inventarisatie dient als versterking van BuurtRijk.

Wilt u zelf iets kwijt over uw thuisgevoel in de wijk of voelt u zich op welk manier dan ook aangesproken tot thema’s als interculturaliteit en diversiteit? Deel dit met sociaal makelaar Nadoua Dahmane. Samen komen we verder.

Wilt u als wijkbewoner hieraan meedoen en meedenken? Of heeft u er vragen over?
Kijk dan hier voor meer informatie hierover. 
Of neemt u contact op met Janneke van der Meulen, buurtrijk@welzaamutrecht.nl

Volg Project BuurtRijk op Facebook

Nadoua Dahmane

Nadoua Dahmane

sociaal makelaar bij Welzaam Vleuten- De Meern
06-26 04 24 29
nadouadahmane@welzaamutrecht.nl
Nadoua Dahmane

Laatste artikelen door Nadoua Dahmane (Alles bekijken)