Project BuurtRijk

Project BuurtRijk is een nieuw project van Welzaam. BuurtRijk maakt zich sterk voor bewoners uit Vleuten-De Meern die zich vanwege hun leeftijd, seksuele voorkeur, beperking en/of culturele- of geloofsachtergrond niet volledig thuis voelen in de wijk. Door belanghebbende organisaties en betrokken wijkbewoners bij elkaar te brengen, wordt een gezamenlijk maatschappelijk belang gecreëerd waar vanuit gehandeld kan worden, zodat meer draagvlak ontstaat voor diversiteit en eigenheid in de wijk.

Waarom project BuurtRijk?
Bewoners willen zich prettig voelen in hun buurt of wijk. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, maar het begint bij jezelf en je buren. Een goede omgang met elkaar is uitgangspunt, maar hoe gaan we om met verschillen? Samen wordt gewerkt aan een positieve (leef)omgeving, waar iedereen zich thuis kan en mag voelen, ondanks verschillen.

Hoe gaat BuurtRijk dat doen?
BuurtRijk wil een platform ontwikkelen van organisaties en wijkbewoners die zich willen inzetten voor thema’s als interculturaliteit en diversiteit. Diverse wijkorganisaties sluiten zich aan bij BuurtRijk, omdat zij zich ook sterk maken voor een positieve (leef)omgeving, waar iedereen mag zijn wie die wil zijn. Daarvoor organiseert BuurtRijk bijeenkomsten. Wijkbewoners worden hierbij betrokken, zodat zij met wijkorganisaties nadenken over wat we in de wijk aan initiatieven kunnen nemen. BuurtRijk is zelf al een initiatief gestart, namelijk het op gang brengen van de dialoog in de wijk. Aan de hand van dialoogtafels worden gesprekken in de wijk op gang gebracht. Een dialoog is een openhartig gesprek, waarbij vooroordelen en aannames achterwege worden gelaten. Tijdens de Week van de Dialoog hebben meerdere dialoogtafels plaatsgevonden in diverse buurthuizen in Vleuten-De Meern. BuurtRijk bevraagt buurtbewoners daarnaast zelf over wat hun thuisgevoel is in de wijk door middel van een vragenlijst. Thema’s als het thuisgevoel en contact met buurtgenoten komen hierin naar voren. De uitkomst van deze behoefte-inventarisatie dient als versterking van het project.

BuurtRijk is op zoek naar wijkbewoners die zich aangesproken voelen tot thema’s als interculturaliteit en diversiteit en zich hiervoor willen inzetten. Samen met wijkorganisaties kunnen zij tijdens BuurtRijkbijeenkomsten nadenken over mogelijke initiatieven in de wijk.

Wilt u als wijkbewoner hieraan meedoen en meedenken? Of heeft u er vragen over?
Kijk dan hier voor meer informatie hierover. 
Of neemt u contact op met Janneke van der Meulen, buurtrijk@welzaamutrecht.nl

Volg Project BuurtRijk op Facebook

Janneke van der Meulen

Janneke van der Meulen

sociaal makelaar bij Welzaam Vleuten- De Meern
06 23 63 22 17
jannekevandermeulen@welzaamutrecht.nl
Janneke van der Meulen

Laatste artikelen door Janneke van der Meulen (Alles bekijken)