Samen voor een schone en veilige wijk

Welzaam coördineert in verschillende buurten van Vleuten-De Meern het Present-overleg: een overleg met professionals in de wijk die samen bijdragen aan een schone, hele en veilige wijk. In het Present-overleg zitten de buurtteams, wijkagent, het wijkservicecentrum, de woningbouwverenigingen en JoU (jongerenwerk). Het Present-overleg is een voorbeeld voor andere wijken in de stad. Bauke Spijkerman, sociaal makelaar bij Welzaam, vertelt.

´Al onder de voorgangers van Welzaam vonden we het belangrijk om partijen bij elkaar te brengen. We spelen ieder een andere rol in de wijk, maar werken allemaal aan een schone, sociaal gezonde en veilige wijk. We zien allemaal een ander aspect van de buurt en haar bewoners. In het Present-overleg komen alle kanten samen. We informeren elkaar vanuit onze eigen professie. Het Present-overleg is inmiddels alweer jaren een vast overleg in diverse buurten.’

Veldhuizen en Vleuten
´Er is een Present-overleg in Veldhuizen/ De Balije en een in Vleuten-Dorp. Daar komen we structureel vier keer per jaar bij elkaar. In Vleuterweide is het Present-overleg op afroep: wanneer er zaken spelen die we willen bespreken. Het Maximapark valt ook onder Present-overleg Vleuten. Zo bespreken we bijvoorbeeld hoe het gaat met de nieuwe WiFi-hotspot. Iedere organisatie vertelt dan over hun ervaringen en signalen. Vaak hebben we het over straten of locaties, maar soms gaat het ook over individuen of gezinnen. Daarvoor hebben we een streng privacyprotocol. Eén keer per jaar houden we ook een gezamenlijke wijkschouw: samen fietsen we langs de belangrijke plekken in de wijk.

´Het overleg levert veel op. Eén organisatie informeert over een probleemsituatie en de anderen vullen vanuit hun kennis aan. Zo ontstaat een compleet beeld. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van overlastsituaties of hotspots in de wijk, zoals bijvoorbeeld jongerenoverlast bij de Haarrijnse plassen of spanningen tussen bewoners in een bepaalde straat. We bespreken ook wie er het beste op een situatie af kan gaan: is het meer iets voor een sociaal makelaar of de wijkagent? Een voorbeeld van een signaal is dat het buurtteam meldde dat ze steeds meer hulpvragen krijgt uit Haarzuilens. Als sociaal makelaars kunnen we dan besluiten om meer in te zetten op activiteiten en bewonersinitiatieven in Haarzuilens.’

Voorbeeld
‘Doordat we elkaar tijdens het overleg spreken, nemen we ook makkelijker contact op tussendoor. We kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Dat is ook belangrijk, omdat er soms nieuwe mensen komen werken bij één van de organisaties uit het Present-overleg. De nieuwe medewerker ontmoet in het Present-overleg meteen de belangrijkste samenwerkingspartners. We horen dat het Present-overleg een voorbeeld is voor veel andere Utrechtse wijken. Daar komen diverse organisaties ook wel bij elkaar, maar minder gestructureerd.´

Dit artikel verscheen in de buurtverbinder (onze digitale nieuwsbrief) van oktober 2018.

Bauke Spijkerman

Bauke Spijkerman

sociaal makelaar bij Welzaam Vleuten- De Meern
06- 81 31 84 26
baukespijkerman@welzaamutrecht.nl
Bauke Spijkerman

Laatste artikelen door Bauke Spijkerman (Alles bekijken)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather