Samen zorgen dat ouderen plezierig oud worden in eigen buurt

Eind 2016 ontvingen ruim 2000 ouderen in de leeftijd 70 – 79 jaar in Vleuten-De Meern het Ik Ben Verbonden-boekje. In het boekje zat ook een uitneembare kaart van de wijk met alle locaties waar men leuke activiteiten kan ondernemen of waar men terecht kan voor hulp. Het doel was mensen stof tot nadenken te geven over wanneer ze in de toekomst extra hulp nodig hebben. Het boekje was een initiatief van sociale belservice Verbonden, die hierbij samenwerkte met Welzaam. Sociaal makelaar Janneke van der Meulen vertelt over de samenwerking.

´Welzaam coördineert het stedelijke project Samen in de Stad in de wijken Vleuten en De Meern. Dit doe ik samen met collega sociaal makelaar Jan Bloemkolk. Samen bouwt aan een netwerk van bewoners en organisaties met als doel dat elke 67+er weet waar deze terecht kan om plezierig oud te worden in eigen buurt. Dat ouderen weten aan wie ze hulp kunnen vragen en welke voorzieningen er zijn. Het Verbonden-boekje draagt hieraan bij.

Hoe is de samenwerking tot stand gekomen?
De gemeente en Zilveren Kruis Achmea subsidiëren gezamenlijk het programma ¨Vitaal oud worden¨. Een onderdeel van dit programma was een ideeënwedstrijd. Verbonden, een zorgzame belservice uit Amsterdam, won deze wedstrijd met het idee van het boekje. Voorwaarde was wel dat de inhoud van het boekje een couleur locale kreeg. Zo kwam Verbonden bij ons terecht, aangezien wij de wijk goed kennen.

Wat speelt er in de wijk?
Vleuten-De Meern is een unieke wijk: aan de ene kant zijn er de oude kernen De Meern en Vleuten, waar veel ouderen wonen en een grote actieve gemeenschap is, die het vanzelfsprekend vindt om voor elkaar te zorgen. Dat is prachtig, maar geeft ook risico op overbelasting van mantelzorgers. Het is een taak van de sociaal makelaar om dit bespreekbaar te maken. Aan de andere kant heb je de nieuwbouwwijken met veel jongeren, waar de sociale cohesie nog moet ontstaan. Daar gaan ook jongere vitale ouderen wonen om in de buurt van kinderen en kleinkinderen te zijn. Nieuwe mensen leren kennen van eigen leeftijd is dan een uitdaging.
Wat ook opvalt in de wijk is dat er heel veel ontmoetingsplekken zijn met leuke en gezellige activiteiten voor 60+ers. Veel van deze plekken hebben geen budget voor huis-aan-huis reclame. Het verbonden-boekje en de kaart boden hierbij een mooie oplossing. Meerdere locaties en activiteiten hebben nieuwe deelnemers gekregen als gevolg van de aandacht in het boekje.

Hoe heb je de samenwerking met Verbonden vormgegeven?
Als sociaal makelaar werk je met meerdere partijen samen. Mijn werkwijze daarbij is altijd om vanaf de start te kijken wat het gezamenlijke belang is en dat centraal te zetten: dat gezamenlijke doel in het project is het uitgangspunt. Daarna kun je komen tot een duidelijke taakverdeling, waarbij iedereen zijn eigen kracht benut. Ons doel in het project was om op te komen voor bewoners en de goede dingen die er zijn in de wijk meer zichtbaar te maken.
In dit geval werken we samen met een sociale onderneming, dus ook een commerciële partij. Voor hen is de insteek bij dit project niet om winst te maken: ze willen leren en bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Het fijne van samenwerken met een commerciële partij is dat ze altijd goed nadenken over de PR en de zichtbaarheid, wat positief uitpakt voor het project. Ook heeft Verbonden zelf financieel bijgedragen, bijvoorbeeld aan koffiemomenten in de wijk.
In Vleuten-De Meern zijn veel andere partijen actief voor ouderen. Waar mogelijk hebben we hen betrokken. Dat is ook het streven van Samen: openstaan en versterken van wat anderen al doen: de informatie hierover verspreiden, zodat ouderen op de hoogte zijn van het aanbod in de wijk. Denk aan de Plusbus Eropuit die vele leuke uitjes organiseert, of dat de KBO ook sommige activiteiten openstelt voor niet-leden.

Wat hebben jullie geleerd van de reacties?
We leren altijd graag, dus we zijn blij met iedere reactie. Naast veel positieve reacties, hebben we ook ongeveer 30 negatieve reacties gekregen. Sommige mensen hebben de toon van de begeleidende brief als betuttelend ervaren. De meeste mensen die niet positief waren, bleken vaak op een of andere manier een miscommunicatie te hebben met de gemeente.
Een belangrijke component van deze samenwerking is dat de afgelopen maanden 1000 ontvangers van het boekje nagebeld zijn over het project en om te horen hoe bekend ze zijn met het aanbod in de wijk. Een van de belangrijkste conclusies is dat ongeveer 50% van de ondervraagden voor ze het boekje kregen niet goed op de hoogte waren van het aanbod in de wijk en er geen gebruik van maakten. Door het boekje hebben ze voorzieningen en ontmoetingsplekken ontdekt. De resultaten worden 21 maart gepresenteerd op onze ‘Samenkomst’. Ieder die meer wil weten is hierbij welkom.

In de komende maanden zullen ongeveer 1000 80+ers uit het gebied het boekje gaan ontvangen. We hebben hierbij de toon van de brief aangepast en weer informatie opgenomen van diverse locaties. Ook van deze 80+ers zal de helft worden geïnterviewd over dit project en hun bekendheid met het aanbod in de wijk. Deze resultaten hiervan verwachten we in juni 2017 met de wijk te kunnen delen.

Dit artikel verscheen in de Buurtverbinder- de digitale nieuwsbrief van Welzaam. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Janneke van der Meulen

Janneke van der Meulen

sociaal makelaar bij Welzaam Vleuten- De Meern
06 23 63 22 17
jannekevandermeulen@welzaamutrecht.nl
Janneke van der Meulen

Laatste artikelen door Janneke van der Meulen (Alles bekijken)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather