Samen

Samen bouwt sociale netwerken voor ouderen.

Ouderen blijven als gevolg van de veranderingen in de zorg langer thuis wonen en kunnen minder makkelijk een beroep doen op professionele hulp en ondersteuning. Het samen gezellig hebben en elkaar helpen wordt steeds belangrijker. Daarom zijn in dertien Utrechtse wijken sociale netwerken opgezet die het senioren mogelijk maken langer zelfstandig én prettig in de wijk te blijven wonen. Dat gebeurt onder de paraplu ‘Samen in de Stad’. Welzaam coördineert Samen Vleuten en Samen De Meern.

Samen Vleuten-De Meern zorgt dat organisaties in de wijk samenwerken voor ouderen. Via zo’n netwerk worden wijkbewoners, jong en oud, met elkaar in contact gebracht. Zo kunnen zij praktisch iets voor elkaar betekenen. Maar ook worden senioren gestimuleerd om van voorzieningen in de wijk gebruik te maken, aan activiteiten mee te doen of zelf iets te organiseren. Samen Vleuten- De Meern brengt mensen samen! Denk hierbij bijvoorbeeld aan koffieochtenden in de bibliotheek, spelletjes doen of samen wandelen.

Samen Vleuten-De Meern is een netwerk waar veel organisaties in de wijk aan meedoen. Zij brengen ouderen met elkaar in contact, verzorgen trainingen voor vrijwilligers en bieden (ruimtes voor) activiteiten aan en dergelijke. Samen Vleuten- De Meern brengt ‘vraag en aanbod’ bij elkaar.

Voor wie?
Samen Vleuten-De Meern is voor álle ouderen in de wijk. Vindt een oudere het fijn dat iemand een boodschap voor hem of haar doen? Of wil iemand graag meedoen aan een activiteit of zelf iets organiseren? Samen Vleuten- De Meern brengt mensen bij elkaar.
Samen is er ook voor jongere wijkbewoners, die graag iets willen betekenen voor ouderen. Ook zij kunnen zich aansluiten bij Samen Vleuten- De Meern. Voor een ouder iemand in de straat boeken meenemen uit de bibliotheek of samen een kopje thee drinken. Het idee is dat buurtbewoners er op een fijne en vanzelfsprekende manier voor elkaar zijn.

Eventuele kosten
Samen Vleuten- De Meern brengt wijkbewoners met elkaar in contact. Dat kost uiteraard niets. Wie gebruik maakt van voorzieningen in de wijk, betaalt de kosten die daarvoor gelden. De kosten zijn vrijwel altijd laag.

Initiatiefnemers van Samen in de Stad
AxionContinu, U Centraal, Wijk&co, DOENJA Dienstverlening, Me’kaar, Vooruit en Welzaam.

Betrokken organisaties
Onder andere de volgende stedelijke organisaties zijn betrokken bij Samen in de Stad:
De Zonnebloem, Rode Kruis, Huisartsenpraktijken, Wijkconnect, Vrijwilligerscentrale Utrecht, Portaal Utrecht, Buurtzorg, Careyn, Indigo, Humanitas, COSBO, Vecht en IJssel, de Buurtteams Utrecht, Mira Media en de Bibliotheek Utrecht. Daarnaast zijn er per wijk nog vele wijkinitiatieven en -organisaties betrokken.

Contact:
e.: samenvleuten-demeern@welzaamutrecht.nl
t.: 030 – 677 31 31

Jan Bloemkolk

Jan Bloemkolk

sociaal makelaar bij Welzaam Vleuten- De Meern
06-55896770
janbloemkolk@welzaamutrecht.nl
Jan Bloemkolk
Janneke van der Meulen

Janneke van der Meulen

sociaal makelaar bij Welzaam Vleuten- De Meern
06 23 63 22 17
jannekevandermeulen@welzaamutrecht.nl
Janneke van der Meulen

Laatste artikelen door Janneke van der Meulen (Alles bekijken)