Sociaal makelen vanaf 2019

logo welzaam

In juli hebben we jullie laten weten dat de gemeente de subsidie voor het sociaal makelen vanaf januari 2019 gunt aan Dock. Dit betekent dat Welzaam als naam eind van dit jaar zal verdwijnen. Sociaal makelen en sociaal beheer blijft wel gewoon bestaan. Ook de meeste sociaal makelaars en beheerders blijven in de wijk. Voor jullie als vrijwilligers zal er zo min mogelijk veranderen. 

Tot 31 december zal Welzaam haar werk voortzetten onder de huidige naam. Na 1 januari zal Dock het sociaal makelen en het sociaal beheer in Vleuten-De Meern (en de rest van de stad) uitvoeren. Dock heeft toegezegd dat alle sociaal makelaars en beheerders met een vast contract zullen worden overgenomen. Vrijwel alle huidige sociaal makelaars en beheerders van Welzaam hebben een vast contract. Ook willen Welzaam en Dock dat het huidige team zo veel mogelijk in de wijk blijft. Zo willen we zorgen dat vrijwilligers hun vertrouwde aanspreekpunt houden.

Voor de meeste vrijwilligers van Welzaam zullen de werkzaamheden niet veranderen. Als er voor jouw werk wel iets veranderd, dan hoor je dat van je begeleider. Los van de overgang naar Dock zijn er ontwikkelingen rondom de burenhulp-diensten en de verzelfstandiging van de beide buurtspeeltuinen. Hierover lees je in deze nieuwsbrief ook meer.

Privacy
We delen jouw contactgegevens niet zonder jouw toestemming met Dock. Dock werkt in andere gemeenten al veel met vrijwilligers. Wanneer het straks handig is om jouw gegevens over te dragen aan Dock, zullen we jouw toestemming vragen om de gegevens te delen.

Vragen?
We zullen jullie op de hoogte houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen. Dat kan zijn via je begeleider of via deze nieuwsbrief. Als je voor die tijd nog vragen hebt, kun je die altijd stellen aan je begeleider.

Dit artikel stond in de vrijwilligersnieuwsbrief van september 2018

Communicatie_PR

Communicatie_PR

medewerker communicatie bij Welzaam Vleuten-De Meern
pr.communicatie@welzaamutrecht.nl
030 30 20 676
Communicatie_PR

Laatste artikelen door Communicatie_PR (Alles bekijken)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather