Sociaal makelen vanaf 2019

2018 is een spannend jaar voor Welzaam. Vanaf 1 januari 2019 gaat de nieuwe subsidieperiode voor het sociaal makelen in Utrecht in. De komende maanden kunnen geïnteresseerde partijen intekenen op deze subsidie. De gemeente heeft aangegeven dat continuïteit een belangrijke prioriteit is bij het beoordelen van de indieners. Welzaam schrijft samen met de andere vier bestaande sociaal makelorganisaties in op de subsidieregeling. We hebben er alle vertrouwen in dat we ook na 2019 de sociaal makelorganisatie zullen zijn van Vleuten-De Meern.

De subsidie
Eind 2017 heeft de gemeente de uitgangspunten opgesteld voor het sociaal makelen in de komende jaren. Deze zijn opgesteld in samenspraak met organisaties en bewoners uit alle wijken. Bewoners en organisaties hebben daarbij aangegeven behoefte te hebben aan continuïteit. De opdracht aan sociaal makelorganisaties voor de komende periode is om een bijdrage te leveren aan levendige en leefbare buurten en wijken, door te ondersteunen wat mensen met en voor elkaar doen. Op basis van deze uitgangspunten is nu een subsidieregeling opengesteld, waar organisaties op kunnen intekenen. De subsidieperiode zal lopen van 1 januari 2019 tot eind 2024.

Samenwerking
Welzaam dient haar aanvraag samen in met de vier andere sociaal makelorganisaties van de stad Utrecht: Doenja Dienstverlening, Me´kaar, Vooruit en Wijk & Co. De organisaties blijven autonoom binnen dit samenwerkingsverband, en iedere organisatie blijft verantwoordelijk voor haar eigen wijk(en). Als onze subsidieaanvraag wordt gehonoreerd, blijft Welzaam dus de sociaal makelorganisatie van Vleuten-De Meern. Ook de sociaal makelaars en beheerders van Welzaam blijven werken voor Welzaam in onze wijk. Zo zorgen we voor continuïteit en vertrouwde gezichten. Het voordeel van de samenwerking is dat we kunnen leren van de ervaring en expertise die iedere organisatie heeft opgebouwd in de eigen wijken. Ook door onderlinge afstemming kunnen de sociaal makelaars en beheerders van verschillende organisaties van elkaar leren.

Op dit moment zijn we hard bezig met het opstellen van onze plannen, die we eind april zullen indienen. Uiteraard houden we ieder op de hoogte, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of onze website.

Communicatie_PR

Communicatie_PR

medewerker communicatie bij Welzaam Vleuten-De Meern
pr.communicatie@welzaamutrecht.nl
030 30 20 676
Communicatie_PR

Laatste artikelen door Communicatie_PR (Alles bekijken)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather