Up Project week 4: op bezoek in de Pijler.

Deze week zijn de jongeren van het Up project voor de laatste keer op pad geweest om een vlog te maken met mensen in de wijk. Ze spreken met ouderen in buurtcentrum de Pijler over vooroordelen: zitten ouderen echt de hele dag op de bank thee te drinken? Bekijk nu de vlog en het krantje van week 4.

Up Project
Professionals, vrijwilligers, jonge en oude buurtbewoners van Vleuten-De Meern geven aan dat er een kloof is tussen jongeren en ouderen in de wijk. Behalve het leeftijdsverschil speelt er ook een cultureel verschil mee. In de praktijk merken we dat het toch lastig blijkt te zijn om het eerste contact te leggen. De twee groepen komen elkaar tegen, op straat, in de winkel, in het activiteitencentrum, maar hebben weinig direct contact. Er zijn vaak vooroordelen over en weer en er wordt soms overlast ervaren.

Om het contact tussen jongeren en ouderen te versterken gaat een groepje jongeren met een migrantenachtergrond op zoek naar ouderen in Vleuten-De Meern. Om elkaar te leren kennen, maken ze samen media, zoals samen vloggen. Het doel van dit project is om het contact te versterken tussen jongeren en ouderen. Ze zullen elkaars leefwerelden ontdekken, ervaringen/verhalen uitwisselen en samen de wijk nog beter leren kennen. En natuurlijk gaan ze ook op zoek naar de overeenkomsten in de wijk. Hoe kunnen ze samen hun buurt nog beter maken?

De bewoners hebben Mira Media en Welzaam gevraagd hen bij de ontwikkeling en uitvoering van het project te helpen. Welzaam zet zich in om de deelnemers te ondersteunen bij het project. Welzaam verbindt jongeren en ouderen met elkaar. Mira Media beschikt over de mediamiddelen die ingezet kunnen worden.

Bekijk hier de vlogs en krantjes van week 1 en week 2
Bekijk hier de vlog en het krantje van week 3

Communicatie_PR

Communicatie_PR

medewerker communicatie bij Welzaam Vleuten-De Meern
pr.communicatie@welzaamutrecht.nl
030 30 20 676
Communicatie_PR

Laatste artikelen door Communicatie_PR (Alles bekijken)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather