Veldhuizen nu ook Vreedzaam

Welzaam heeft, samen met andere organisaties, vanaf 2014 met succes de Vreedzame Wijk uitgerold in Vleuterweide. Sinds enkele maanden zijn sociaal makelaars Aster Blaauboer en Sandra Willemsen hard bezig om ook van Veldhuizen een Vreedzame Wijk te maken.

 

 

Allereerst: wat is de Vreedzame Wijk?
Met de Vreedzame Wijk-methode bouwen we samen met de buurt aan levendige en veilige speeltuinen en speelplekken waar iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat. De wijk moet een fijne plek zijn voor de kinderen die er wonen. De methode heeft als doel dat steeds meer bewoners en organisaties dezelfde vreedzame taal spreken. 6 van de 14 scholen in Vleuten-De Meern zijn vreedzaam. Bij de Vreedzame Wijk staat de overtuiging centraal dat we kinderen en jongeren op allerlei plekken goed moeten voorbereiden op het leven in een democratische samenleving.

Jullie zijn met de Vreedzame Wijk gestart in Vleuterweide. Waarom was dat?
Welzaam coördineert de stuurgroep van Vreedzaam in Vleuten-De Meern. Deze bestaat uit verschillende organisaties uit de wijk. Als stuurgroep hebben we besloten om Vreedzaam wijk voor wijk uit te rollen. Om te bepalen in welke wijken te starten, hebben we gekeken naar drie dingen: welke contacten er al in de wijk zijn; of er al mensen zijn die vreedzaam belangrijk vinden en of er plekken zijn waar veel kinderen samen zijn. In Vleuterweide was al een brede school, waarvan één school vreedzaam is. Dit maakte het een goede plek om te starten. In Veldhuizen zijn ook meerdere scholen bij elkaar, waarvan de Pantarijn Vreedzaam is. Ook heb je rondom speeltuin de Balije een plek waar speeltuin, kinderopvang, en jongerenwerk dichtbij elkaar zitten.

Hoe pakken jullie de uitrol in Veldhuizen aan?
We zijn gestart met het op orde brengen van de sociale kaart voor Vreedzaam in Veldhuizen. Niet alle scholen in de wijk zijn Vreedzaam, maar we wilden dat het ook voor hen relevant is. We hebben alle organisaties in de wijk geïnformeerd en uitgenodigd voor een platformbijeenkomst in maart. We hebben het programma zo ingericht dat er voor iedereen iets te halen en brengen was. Alle scholen en organisaties vangen wellicht dezelfde signalen op. In de bijeenkomst hebben we gezamenlijk gekeken naar wat er speelt onder de jeugd. Iedereen gaf aan dat het zo fijn was om samen te zitten en elkaar te leren kennen. Hierdoor zijn de lijntjes tussen de organisaties onderling een stuk korter geworden.

Wat speelt er bij de jeugd in Veldhuizen?
Het was opvallend dat alle partijen dezelfde zorgen hadden en dezelfde problemen zagen. Zo is er meer aandacht nodig voor de groeiende groep jongeren vanaf een jaar of 10 die duidelijk aanwezig zijn in de wijk. Daarnaast maken veel scholen en andere organisaties zich zorgen om de grote groep kinderen die te maken krijgt met problematische echtscheidingen en de gevolgen daarvan. Dit blijft vaak nog verborgen, maar het heeft grote invloed op de kinderen.

Wat gebeurt er met deze signalen uit de platformbijeenkomst?
Welzaam zorgt ervoor dat signalen waar nodig naar boven worden doorgespeeld en op de juiste plek komen. Het signaal over echtscheiding hebben we gedeeld tijdens een gemeentelijke bijeenkomst. Inmiddels kijken U-Centraal, de buurtteams en Welzaam naar een gezamenlijke aanpak rondom echtscheiding.
We stimuleren organisaties en bewoners ook altijd om na te denken wat ze zelf kunnen doen: welke oplossingen ze zelf zien. Als het gaat om dingen die op een kleinere schaal spelen, zoals een groepje jongeren dat rondhangt op een schoolplein, stimuleren we dat betrokken organisaties zelf samen komen. Als dat organiseren niet vanzelf gaat, kan Welzaam helpen om iedereen bij elkaar te brengen. We proberen problemen altijd op buurtniveau aan te pakken.

Wat zijn de toekomstplannen voor Vreedzaam?
We gaan verder met de uitrol in Veldhuizen, zeker nu veel organisaties zo enthousiast zijn. Inmiddels zijn buurtbewoners die actief zijn in de speeltuin en 19 medewerkers van Koko Kinderopvang vreedzaam getraind. Andere bewoners of professionals uit Veldhuizen die meer willen leren over Vreedzaam, kunnen ook deelnemen aan een training. Daarnaast zijn we net begonnen met de Vreedzame Wijk in Vleuten-Dorp.

Willen jullie zelf nog iets toevoegen?
Ja, we geven graag een opsteker aan alle partijen in de wijk! Zonder hun betrokkenheid en enthousiasme zouden we het niet kunnen doen. Het is fijn werken met zulke organisaties.

Dit artikel verscheen in de buurtverbinder- de digitale nieuwsbrief van Welzaam. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. 

Welzaam Vleuten- De Meern

Welzaam Vleuten- De Meern

030- 30 20 696
info@welzaamutrecht.nl
Welzaam Vleuten- De Meern
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather