Vreedzaam

Samen met de buurt bouwen we aan levendige en veilige buurtspeeltuinen en speelplekken waar iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat. We gebruiken daarbij de Vreedzame Wijk-methode. Deze methode heeft als doel dat steeds meer bewoners en organisaties dezelfde vreedzame taal spreken. Wij nodigen scholen, organisaties en buurtbewoners van harte uit om zich aan te sluiten bij de Vreedzame Wijk.

Bij de Vreedzame Wijk staat de overtuiging centraal dat we kinderen en jongeren op allerlei plekken goed moeten voorbereiden op het leven in een democratische samenleving. Dit gaat om het vermogen op een vreedzame wijze conflicten op te lossen, om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap en open te staan voor verschillen tussen mensen.

Op dit moment zijn 6 van de 14 basisscholen in de wijk Vreedzaam. Jongeren kunnen door stichting JoU getraind worden als wijkmediator.

Stuurgroep
Welzaam coördineert ­en neemt deel aan­ de Stuurgroep Vreedzaam in Vleuten-De Meern bestaande uit: Wijkservicecentrum, Spelenderwijs, Stichting JoU, en JGZ. Gezamenlijk organiseren we enkele keren per jaar een platformbijeenkomst in alle delen van de wijk Vleuten-De Meern.

Vreedzame training
Sociaal makelaars trainen buurtbewoners en organisaties in de methodiek Vreedzaam. Dat kunnen ook vrijwilligers en bewonersgroepen zijn die periodiek buurtactiviteiten organiseren.
Wilt u als buurtbewoner, team of organisatie ook Vreedzaam meedoen? Dat kan! De training wordt meerdere keren per jaar kosteloos aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met Sandra Willemsen. Bekijk hieronder het filmpje dat U in de Wijk maakte van de vreedzame training:

Vreedzame kinderraad
Welzaam ondersteunt ook de Vreedzame Kinderraad

Betrokken partners in Vleuten-De Meern
OBS Vleuterweide, OBS Pantarijn, Basisschool Apollo 11, Koningin Beatrixschool, Bassisschool De Meander, SBO De Binnentuin, Reinaerde, Koko, De Klimboom, Partou Kinderopvang , Smallsteps, Brede School Weide Wereld, Basisschool de Twaalfruiter, Basisschool Zonnewereld, Werkgroep Samen Opgroeien, initiatiefgroep Wereld Weide, Politie VdM, UVO, Wijkservicecentrum VdM, Zwembad Fletiomare, Spelenderwijs, Buurtteams Vleuten en de Meern, Bibliotheek Vleuterweide, Stichting JoU, Harten voor Sport, Amadeus Lyceum, Woongroep de Scheg.

Sandra Willemsen

Sandra Willemsen

sociaal makelaar bij Welzaam Vleuten- De Meern
06-81317774
sandrawillemsen@welzaamutrecht.nl
Sandra Willemsen