Vrijwillige coördinatoren: spilfunctie bij diensten Welzaam

De vijf burenhulpdiensten van Welzaam worden momenteel door 8 vrijwilligers gecoördineerd. Waar mogelijk gebeurt dit in tweetallen, zoals nu bij de Vervoersdienst, de Klussendienst en de Algemene Hulpdienst. Bij Administratie Thuis en de Boodschappen Hulpdienst is momenteel één coördinator actief. De burenhulpdiensten worden ondersteund door sociaal makelaars Jan Bloemkolk en Irene Franssen.

Op bovenstaande foto ziet u de vrijwillige coördinatoren tijdens het coördinatorenoverleg. Van links naar rechts: Gilbert Gaillard en Kees Verbeek (beiden voor de Klussendienst), Annemarie Murk (Algemene Hulpdienst), Yvonne Verbeek (Boodschappen Hulpdienst), Frank Zwijsen (Algemene Hulpdienst), Paul Jansen (Administratie Thuis), Bert Knijff en Rien Knijff (beiden voor Vervoer).

Via de Telefoondienst/WIL gaat er bericht naar de betreffende coördinator als er voor hun dienst een nieuwe aanvraag binnen is gekomen van een bewoner uit Vleuten-De Meern. De coördinator gaat dan een passende koppeling proberen te maken tussen de bewoner en één van de vrijwilligers van hun dienst. Als een beschikbare vrijwilliger gevonden is die de vraag kan en wil oppakken, dan maakt deze zelf een afspraak bij de bewoner thuis om de dienst uit te voeren.

Coördinatoren vormen zodoende een belangrijke spil voor de diensten. Hun belangrijkste taak is het maken van een goede match tussen vrager en aanbieder. Goed contact tussen coördinator en vrijwilliger helpt daarbij. Want hoe beter de coördinator de eigen vrijwilligers kent, des te beter kan de juiste vrijwilliger bij de vraag gevonden worden. Daarvoor is een goed beeld nodig van de persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren van de verschillende vrijwilligers uit hun groep. Zijn er nieuwe vrijwilligers nodig, dan voert de coördinator om die reden zelf het kennismakingsgesprek voordat iemand bij de dienst wordt ingeschreven.

Wanneer er zich bijzonderheden voordoen bij een cliënt, zijn de coördinatoren het eerste aanspreekpunt voor de uitvoerende vrijwilligers van hun dienst. Waar nodig of gewenst is er overleg met de sociaal makelaar, die eindverantwoordelijk is voor het goede verloop van de diensten.

Dit artikel verscheen in de vrijwilligersnieuwsbrief van oktober 2017. 

Communicatie_PR

Communicatie_PR

medewerker communicatie bij Welzaam Vleuten-De Meern
pr.communicatie@welzaamutrecht.nl
030 30 20 676
Communicatie_PR

Laatste artikelen door Communicatie_PR (Alles bekijken)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather