Wat is sociaal makelen?

Sociaal makelen is verbinden in de buurt. Daarom noemen we ons de buurtverbinder. Samen met jou, andere buurtbewoners en organisaties bouwen we aan een wijk waar iedereen zich thuis voelt en op zijn/haar eigen manier kan meedoen. Sociaal makelaars ondersteunen bewonersactiviteiten, geven advies, verzamelen en delen kennis, verbinden partijen en bouwen aan sociale netwerken.

Ondersteunen van bewonersinitiatieven
Bewoners hebben de beste ideeën voor activiteiten in hun eigen buurt. Sociaal makelaars ondersteunen hen daarbij, bijvoorbeeld met adviesgesprekken, coaching of door ze in contact te brengen met de juiste mensen. Ook kunnen ze je ondersteunen bij het vinden van financiering of het opzetten van een sociale onderneming.

Meedoen in de Wijk
Sociaal makelaars stimuleren mensen om in beweging te komen en actief te worden in de wijk. We weten wat er allemaal te doen is en kijken graag met je mee om te ontdekken wat er bij je past. We zijn ook altijd op zoek naar buurtbewoners die zich vrijwillig willen inzetten voor de wijk.

Persoonlijke ontwikkeling
Wil jij je verder ontwikkelen? Een sociaal makelaar kan je daarbij ondersteunen. Zo organiseren we onder ander taallessen in samenwerking met Taal doet Meer; digitale inloopspreekuren en organiseren we samen met Al Amal een aantal groepen voor vrouwen met een migrantenachtergrond. Ook bieden we in onze organisatie werkervaringsplaatsen aan.

Aanjagen
Wanneer we signalen krijgen dat er iets speelt in de wijk, gaan sociaal makelaars daar actief op in. Bijvoorbeeld door nieuwe activiteiten aan te jagen en organisaties bijeen te brengen. We werken er altijd naar toe dat buurtbewoners de nieuwe initiatieven uiteindelijk zelfstandig voort kunnen zetten. Op dit moment werken we aan het vergroten van de zichtbaarheid en bespreekbaarheid van LHBT-bewoners en aan meer dialoog over interculturele diversiteit.

Verbinden
Sociaal makelaars verbinden buurtbewoners die zich willen inzetten voor hun buurtgenoten, bijvoorbeeld bij de burenhulp-diensten.
Ook brengen we organisaties in de wijk bij elkaar rondom belangrijke thema´s. Binnen het Present-overleg brengen we onder andere politie, woningbouwvereniging,Wijkservicecentrum, Stichting JoU en buurtteam bij elkaar om signalen over leefbaarheid en veiligheid te delen. Met het project Samen bouwen we aan een netwerk van bewoners en organisaties die werken voor ouderen in de wijk en ondersteunen dat. Zo werken we binnen Samen voor en met ouderen aan een eigen sociaal netwerk waarop ze terug kunnen vallen.

Sociaal Ondernemen
Samen met Soda Producties (Bureau voor maatschappelijke innovaties) hebben sociaal makelaars een traject ontwikkeld om initiatieven uit de wijk om te zetten in een sociale onderneming. Het traject heeft ´leren door te doen´ als basis.

Werkwijze
Sociaal makelaars werken vanuit het principe:´Meedenken, Meedoen en Loslaten´. We helpen ontwikkelen, lopen even mee en werken er samen met jou naar toe dat het buurtinitiatief zelfstandig verder kan.

Projecten
Onder Welzaam in de Wijk vind je mooie voorbeelden van concrete projecten waar Welzaam op dit moment aan werkt.

Contact
Wil je weten wat een sociaal makelaar voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

Welzaam heeft behalve sociaal makelaars ook sociaal beheerders. Lees hier wat een sociaal beheerder doet.